Quran translations in many languages

Quran in Polish

Al-Fajr

 1. 89. Surah al-Fadżr

 [ŚWIT, objawiona w Mekce]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

 1. 1. Przysięgam na jutrzenkę i na dziesięć świętych nocy.
 2. 2. Na to co jest podwójne i co pojedyncze.
 3. 3. I na powiększanie się nocy.
 4. 4. Nie jest że to dostateczna przysięga dla człowieka, który ma pojęcie o rzeczy?
 5. 5. Czyż niewieciejak Bóg zemścił się nad Adejczykaini;
 6. 6. Nad Aramitami, którzy mieszkali w mieście kolumn?
 7. 7. Ziemia nigdy nie miała podobnego miasta.
 8. 8. Nad Temudejczykami, którzy wykuwają swe domy w skałach na dolinie?
 9. 9. Nad Faraonem który otoczony świetnym dworem, rządził z dumą nad Egiptem?
 10. 10. Wszyscy ci uciskali ziemię.
 11. 11. Rozszerzali panowanie występku na ziemi.

12 Bóg dotknął ich mściwemi karami,

 1. 13. Bo On uważa wszystkie wasze sprawy.
 2. 14. Człowiek będący w łaskach u Boga, osypany bogactwami i dostojeństwy, używa szczęśliwości.
 3. 15. Bóg uczcił mnie, powtarza on.
 4. 16. Lecz gdy niebo usunie swe dary, gdy go jakie przeciwności doświadczają;
 5. 17. On wykrzykuje: Bóg mną pogardza, Bóg mnie opuścił.
 6. 18. Tak nie jest; lecz wy nie szanujecie sierot;
 7. 19. Nie staracie się nakarmić ubogiego;
 8. 20. Upodobaliście sobie w skarbach z wielką chciwością.
 9. 21. I takowe zbieracie bez miary.
 10. 22. Skoro ziemia zostanie w proch obróconą.
 11. 23. Kiedy przyjdzie jawna moc Boga i Aniołowie staną rzędami w porządku,
 12. 24. Kiedy się zbliży piekło, otworzy swe przepaście, wtenczas człowiek opamięta się. Lecz na cóż mu się przyda wtedy późny żal.
 13. 25. On zawoła: O! gdyby się było podobało niebu, żebym postępował dobrze! W tym dniu nikt nie będzie karał tylko Bóg.
 14. 26. Nikt nic obciąży łańcuchami tylko Bóg.
 15. 27. Człowieku! który miałeś ufność.
 16. 28. Powracaj z radością na łono twojego Boga,
 17. 29. Wnijdź do liczby sług moich,
 18. 30. I wstąp na mieszkanie do raju, przybytku rozkoszy.