Quran translations in many languages

Quran in Polish

Al-Falaq

  1. 113. Surah al-Falaq

 [JUTRZENKA – objawiona w Mekce]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego

  1. 1. Mów [Muhammadzie]! Uciekam się pod obronę Pana jutrzenki.
  2. 2. Strzegąc się złośliwości nie dobrych stworzeń.
  3. 3. Nocnych przypadków i nieszczęść które spotykają rodzaj ludzki.
  4. 4. Oraz czarów babskich, wiązań węzłów.
  5. 5. Złośliwości zazdrosnych i ich czynów.