Quran translations in many languages

Quran in Polish

Al-Fâtihah

  1. 1. Surah al-Fâtiha

[OTWIERAJĄCA, objawiona w Mekce]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

  1. 1. Niech będzie chwała Bogu, władcy światów.
  2. 2. On jest miłosierny i dobrotliwy.
  3. 3.Onjest królem dnia sądnego.
  4. 4. Ciebie Panie czcimy, i Twej opieki wzywamy,
  5. 5. Prowadź nas drogą zbawienia,
  6. 6. Drogą tych, których obsypałeś Twemi dobrodziejstwy;
  7. 7. A nie tych, którzynaTwój gniew zasłużyli i w błąd popadli.