Quran translations in many languages

Quran in Polish

Al-Fîl

  1. 105. Surah al-Fîl

 [SŁOŃ, objawiona w Mekce]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

  1. l. Wiesz [Muhammadzie]!coBóg uczynił: ludziom, którzy przyjechali na słoniach.
  2. 2. Czyż nie zapobiegł ich chytrym zamiarom,
  3. 3. Nasyłającnanich zastępy strasznych ptaków.
  4. 4. A kamieniami zrzucanemi z niebu.
  5. 5. Uczynił z nich jakby stłoczoną trawę,bobyli niewierni.