Quran translations in many languages

Quran in Polish

Al-Ghâshiyah

 1. 88. Surah al-Ghasziyah

 [DZIEŃ OKRYWAJĄCY, objawiona w Mekce]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

 1. 1. Czy słyszałeś co [Muhammadzie] o dniu który wszystko obejmie,
 2. 2. W którym twarzebędą
 3. 3. Pracując i przyciśnione trudem.
 4. 4. Palone ogniem gwałtownym,
 5. 5. Pojone przy źródle?
 6. 6. Owoc z drzewa kolącego będzie ich pokarmem;
 7. 7.Onim niesprawi posiłku, ani uśmierzy głodu.
 8. 8. Twarze zaś sprawiedliwych,będątak światłe w tym dniu, jak księżyc w pełni jaśniejący;
 9. 9. Rozkosz cnoty, rozweselać będzie ich serca;
 10. 10. Mieszkaćbędąw raju, ogrodzie rozkoszy.
 11. 11. Płocha rozmowa, wygnaną będzie z tego przybytku;
 12. 12. Oni znajdą tam ożywiające źródła,
 13. 13.Pałacei wysokie krzesła;
 14. 14. Pełno tam będzie, przeróżnych napoi;
 15. 15. Jedwabne łoża wzniesione;
 16. 16. Rozpostarte kobierce.
 17. 17. Czy nie spojrzelinawielbłąda jak został stworzony.
 18. 18. Na niebo które zostało podniesione.
 19. 19. Na góry jak zostały otworzonena
 20. 20. Inaziemię jak została rozciągniętą?
 21. 21. Nauczaj ludy [Muhammadzie]!bonauczanie twoim jest obowiązkiem;
 22. 22. Nie masznadniemi najwyższej władzy.
 23. 23. Odstępca i niedowiarek,
 24. 24. Zostaną ofiarami zemsty niebios.
 25. 25. Oni staną przed moim sądem,
 26. 26. Ijakażę im zdawać rachunek z ich czynów.