Quran translations in many languages

Quran in Polish

Al-Hadîd

 1. 57. Surah al-Hadîd

[ŻELAZO, objawiona w Medynie]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

 1. 1. Niebiosa i ziemia chwalą Przedwiecznego, On bowiem jest potężny i mądry.
 2. 2. Świat Jego jest Państwem; On daje śmierć i życie, a Jego potęga jest nieograniczona.
 3. 3. On jest początkiem i końcem. On jawnym i ukrytym, a umiejętność Jego ogarnia wszystkie jestestwa.
 4. 4. On stworzył w dniach sześciu niebo i ziemię, a potem osiadł na swoim tronie. On wie co wchodzi do łona ziemi, i co z niej wychodzi, wie co wstępuje w niebiosa i co z nich zstępuje, On jest z wami we wszystkich miejscach, i widzi wszystkie wasze sprawy.
 5. 6. On sprawuje, że po dniu następuje noc, a dzień po nocy; On zna tajniki serc waszych.
 6. 7. Wierzcie w Boga i Jego posłańca, dawajcie cząstkę waszych dostatków, które wam dał w dziedzictwo, bo wierny dobroczynny, odbierze chwalebną nagrodę.
 7. 8. Dla czegoż macie wzbraniać się wierzyć w Boga i Jego Posłańca, który powołuje do wiary; dla czegoż? On przyjąłby wasze przymierze, gdyby wasze serca były szczere.
 8. 9. On to słudze swojemu zesłał rozumną wiarę, żeby ciemnota wasza rozproszoną została, i aby was poprowadzono do światłości; Pan bowiem, jest dla was przebaczającym i miłosiernym.
 9. 10. Dla czego części dostatków waszych nie poświęcacie na obronę wiary świętej? Bóg ma dziedzictwo nieba i ziemi; ten który dał swoje dostatki, i walczył pod chorągwią wiary przed zwycięstwem odniesionem, osiągnie większą chwałę od tego, który tego nie uczynił. Pan jednak obiecał jednym i drugim, przybytek szczęśliwości; bo On postrzega uważnie sprawy wasze.
 10. 11. Ten który przyjmie chwalebne przymierze Boga, będzie mieć swe dostatki powiększone, nagroda nieoszacowana uwieńczy poświęcenie się jego.
 11. 12. Zobaczycie kiedyś wiernych otoczonych światłością jama. Powiedzą im: Oznajmujemy wam dziś szczęśliwą nowinę, ogrody skrapiane strumieniami staną się waszem mieszkaniem wy tam wiecznie będziecie zostawać, używając największych rozkoszy.
 12. 13. Wtenczas bezbożni powiedzą do wiernych, dopuśćcie, by promyk światłości waszej, doszedł do nas. Zostańcie, odpowiedzą im, w ciemnościach.Murnie przebyty wzniesie się pomiędzy nimi. Brama w pośrodku otworzy się, miłosierdzie po jednej, a zemsta po drugiej stronie zostawać będą. Czyż nie mieszkaliśmy miedzy wami, zawołają odrzuceni. Opowiedzą im: Bezwątpienia, lecz wy zdradziliście wasze dusze, żądaliście waszej zguby, i żyliście w wątpliwościach, idąc za popędem swych namiętności; nakoniec Przedwieczny ogłosił wyrok, a zwodziciel oszukał was w rachubie którą mieliście zdawać.
 13. 14. Teraz nie możecie wykupić się, bo tu nie ma wykupu dla niewiernych; ogień jest waszem mieszkaniem, i wy jesteście w jego mocy. Biada tym, którzy są tam pogrążeni!
 14. 15. Czyż nie czas już, aby wierni poddali się z pokorą nauce Boskiej, prawdzie zesłanej z nieba? Iżby nie byli podobni do tych, którzy przyjąwszy pisma zostawali w zatwardziałości swych serc;większa część z nich oddała się niegodziwościom.
 15. 16. Widzicie, że Bóg z łona niepłodnej ziemi wyprowadza zarodki obfitości, wytłumaczyłem wam dziwy Jego potęgi, i wy powinniście ją zrozumieć.
 16. 17. Ci którzy przyjęli święte przymierze i utrzymują one swemi bogactwami, odbiorą w dwójnasób to co dali, a nawet jeszcze wspanialej będą wynagrodzeni.
 17. 18. Ci którzy wierzą w Boga i Jego Proroka, są prawdziwie wierni; oni będą świadkami przed Bogiem, szczęście ich jest zapewnione, chwała ich otoczy; niewierni zaś którzy przeczą mojej nauce, zostaną ofiarą piekła.
 18. 19. Pamiętajcie: Ze życie doczesne, jest tylko próżną igraszką; blask onego, wasze ubieganie się o sławę, żądze przewyższenia drugich bogactwami, i liczba potomstwa, podobne są do deszczu. Rośliny przezeń wzrosłe, rozweselają oko rolnika; lecz jeden goroący wiatr osusza je, one żółkną i przemieniają się w suchą słomę. Kary życia przyszłego będą straszliwe.
 19. 20. Starajcie się o łaski niebieskie! usiłujcie podobać się Wszechmocnemu, bo życie doczesne jest tylko przemijającem.
 20. 21. Usiłujcie zasłużyć na pobłażanie Boskie i na raj, którego przestrzeń równa się obszerności nieba i ziemi; on będzie udziałem tych którzy wierzą w Boga i Jego posłańca; przyozdobiony podług Boskiej wspaniałości; Bóg go odda swoim wybranym, bo szczodrobliwość Jego jest nieskończona.
 21. 22. Wszystkie przygody których doświadczaliście były zapisane w księdze wprzód, nim się wam wydarzyły, albowiem to jest łatwem Bogu.
 22. 23. Niech nieszczęście was nie poniża, a szczęście nie unosi;albowiem Bóg nienawidzi dumnych i chełpiących się.
 23. 24. Kto żąda aby chciwość była przykazaniem, a cześć Boga odrzuca, czyż nie widzi, że Pan jest bogaty i otoczony chwałą?
 24. 25. Posłałem Apostołów dla nauczania prawdy, dałem im prawa i szalę iżby prowadzili ludzi, drogami sprawiedliwości; nauczyłem sztuki kucia żelaza i uczynienia go zdatnem do walki, oraz użytecznem do potrzeb życia. Bóg zna tych, którzy z bronią w ręku bronili sprawy Jego, i Jego sług, w ich nieobecności, bo On posiada moc i potęgę.
 25. 26. Noemu i Abrahamowi poruczyłem opowiadanie, a jego potomkom dałem Pentateuch i Proroctwa. Niektórzy poszli za Boskiemi przykazaniami, a wielka liczba oddaliła się od nich.
 26. 27.Ponich nastąpili inni Prorocy. Jezusowi Synowi Marji, dałem Proroctwo i Ewangelją; w serca jego uczniów wlałem, pobożność, miłosierdzie i ochotę do życia zakonnego; oni je ustanowili, żeby się stać miłymi Bogu, chociaż ten obowiązek nie był na nich włożony. Nie wszyscy zachowywali się w całej ścisłości, według ustaw; ci którzy byli wierni, odebrali nagrodę, lecz większa część była przewrotnych.
 27. 28. Wierni! wierzcie w Boga i Jego Proroka, On wam udzieli cząstkę swojego miłosierdzia i światłości, dla prowadzenia was, On przebaczy wasze wykroczenia, bo jest litościwy i miłosierny!
 28. 29. Bóg rozdziela względy swoje podług upodobania, a dobroczynność Jego jest nieograniczoną.