Quran translations in many languages

Quran in Polish

Al-Hâqqah

 1. 69. Surah al-Hâqqah

 [DZIEŃ NIEUCHRONNY, objawiona w Mekce]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

 1. Dzień nieuchronny!
 2. 2. Jakże dzień ten będzie strasznym?
 3. 3. Któżby mógł odmalować go?
 4. 4. Temud i Ad, uważali za przywidzenie dzień wyroku.
 5. 5. Krzyk przerażający wyniszczył Temudejczyków.

6.Wiatr gwałtowny zgubił Adejczyków.

 1. 7. Bóg dopuścił ten wiatr na nich przez siedm nocy i dni; ósmego widziano winowajców poległych na ziemi, jak palmy z ziemi wyrwane.
 2. 8. Kara ta żadnego nie zachowała.
 3. 9. Faraon, ludy starożytne i mieszkańcy obalonych miast, zostali zniszczeni.
 4. 10. Oni się oburzali przeciw sługom Pana, rozliczne kary nastąpiły za ich nieposłuszeństwo.
 5. 11. Skoro wody potopu wznosiły się, unosiłem was w Arce pływającej.
 6. 12. Niech ona będzie pomnikiem na ziemi, niech serca wasze strzegą, jej pamiątki.
 7. 13. Za pierwszym głosem trąby
 8. 14. Ziemia i góry porwane w powietrze, obrócą się w proch.
 9. 15. W dniu tym wybije straszliwa godzina.
 10. 16. Niebiosa się rozpadną, i sklepienia nadpowietrzne otworzą się.
 11. 17. Anioł będzie strzedz wnijścia do nich; ośmiu Aniołów będzie niosło Tron Przedwiecznego.
 12. 18. Rodzaj ludzki przed Nim stanie, a żaden śmiertelny nie potrafi ukryć się przed Jego wzrokiem.
 13. 19. Ten któremu dadzą księgę w prawą rękę, powie do Aniołów: Weźcie tę księgę i czytajcie.
 14. 20. Myślałem o tem ciągle, iż ulegnę temu badaniu.
 15. 21. Ten człowiek użyje życia szczęśliwego.
 16. 22. Mieszkaniec rozkosznego ogrodu,
 17. 23. Mieć będzie owoce podług swego żądania.
 18. 24. Nasycaj się rozkoszami dozwolonemi tobie, one są nagrodą dobrego któreś, uczynił na ziemi.
 19. 25. Ten który przyjmie księgę w lewą rękę, zawoła: Czemuż Bóg nie dozwolił, abym jej nie oglądał.
 20. 26. Dla czegóż nie mogę uniknąć na zawsze tego badania.
 21. 27. Śmierci! spraw bym się obrócił w nicestwo.
 22. 28. Do czegóż posłużyły mi bogactwa;
 23. 29. Potęga moja znikła.
 24. 30. Pochwyćcie i zwiążcie bezbożnego.
 25. 31. Wrzućcie go w ogień piekielny;
 26. 32. Niech będzie okuty w kajdany, na siedmdziesiąt łokci długie.
 27. 33. On nie wierzył w Boga wielkiego.
 28. 34. On się nie troszczył o pokarm dla ubogiego.
 29. 35. Nie znajdzie i tu przyjaciela,
 30. 36. Zgnilizna będzie jego chlebem;
 31. 37. Bo przewrotni innego mieć nie będą.
 32. 38. Nie przysięgnę na to, co wy widzicie.
 33. 39. Ani też na to, czego niewidzicie.
 34. 40. Koran jest słowem Proroka godnego.
 35. 41. Nie jest to wcale mowa wierszopisa. Ah! jak nie wielu wierzy tej prawdzie!
 36. 42. Nie jest to wcale dzieło żadnego czarnoksiężnika. Ah jakże nie wielu ma otwarte oczy!
 37. 43. Władca świata zesłał go tobie z nieba.
 38. 44. Gdyby Mahomet uczynił najmniejszą odmianę w jego nauce,
 39. 45. Natychmiast zostałby pochwycony,
 40. 46. I żyła jego serca zostałaby przecięta,.
 41. 47. Nikt nie zdołałby wstrzymać kary Boga.
 42. 48. Koran uczy tych, którzy mają bojaźń Pańską.
 43. 49. Wiem iż wielu z pomiędzy was posądzą Go o falszywość.
 44. 50. Księga ta jest rozpaczą, dla niewiernych.
 45. 51. Koran jest składem prawdziwej wiary.

52.Wysławiaj Imię Boga twojego! Boga wielkiego! Boga Najwyższego!