Quran translations in many languages

Quran in Polish

Al-Hashr

 1. 59. Surah al-Haszr

 [ZGROMADZENIE albo WYCHODZTWO, objawiona w Medynie]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

 1. 1. Niebiosa! ziemia chwała Przedwiecznego, bo On jest potężny i mądry.
 2. 2. On sprawił iż z mieszkań swoich wystąpili niewierni Żydzi. Nie myśleliście iż można ich do tego przymusić. Oni utrzymywali, że baszty ich twierdz obronią, ich od ramienia wszechmocnego; lecz On ich atakował ze strony, z której się bynajmniej nie spodziewali; rzucił bojaźń w ich serca; ich domy zostały wywrócone rękami wiernych, i rękami ich samych. Niech ten przykład będzie dla was nauką, dla was ludzie! którzy macie pojęcie.
 3. 3. Gdyby Bóg nie przepisał z góry ich wygnania, byłby ich wyniszczył; kara ognia czeka ich na tamtym świecie.
 4. 4. Nieszczęście ich jest karą za odszczepieństwo ich od Boga i Proroka; Pan srogo ukarze tych, którzy się oddalają od Jego wiary.
 5. 5. Wy powycinaliście ich palmy, zostawiając tylko pewną część na pniu; niebo dopuściło tego dla zemsty nad przewrotnymi.
 6. 6. Zdobyczy, która dostała się Prorokowi, wy nie zaprzeczaliście, ani dla wielbłądów ani dla koni; bo Bóg daje zwycięztwo sługom swoim, nad kim Mu się podoba; On jest wszechmogący.
 7. 7. Łupy zabrane na Żydach wygnanych z ich warowni, należą do Boga i Jego posłańca. One powinny być rozdzielone między jego krewnych, sieroty i pielgrzymów. Byłoby niesprawiedljwem żeby bogaci do tego działu należeli. Przestawajcie na tem co wam da Prorok, i więcej nie żądajcie. Bójcie się Boga, bo On jest okropnym w swych karach.
 8. 8. Część należy ubogim mohadżerynom, którzy przez gorliwość w bronieniu wiary opuścili swe domy i swe dobra, bowiem oni pomagali Bogu i Prorokowi i są prawdziwie wierni.
 9. 9. Mieszkańcy Medyny którzy najpierwsi przyjęli wiarę, kochają wiernych i od tych, którzy do nich przychodzą prosić schronienia, nie żądają części zdobyczy któraby dla nich przypadła; a zapominając swych potrzeb, gości więcej ważą nad siebie; szczęśliwość będą mieć w nagrodę, bo ochronili swe serca od chciwości.
 10. 10. Ci którzy po nich przyjmą Islam, taką modlitwę zanosić będą, do nieba: Panie! okaż miłosierdzie Twoje nad nami i braćmi naszemi, którzy nas uprzedzili w wierze, niech w sercach naszych nie powstaje nienawiść przeciw nim. Panie! litość i miłosierdzie są Twoje przymioty.
 11. 11. Nie słyszałżeś niewiernych bezbożników mówiących tak do niewiernych braci swoich: Jeżeli oni was wygnali, my się was trzymać będziemy, i od was przyjmiemy prawa; jeśli was oblegać będą, my przybiegniemy na odsiecz. Lecz Bóg jest świadkiem ich kłamstw.
 12. 12. Jeżeli zmuszą ich braci do wydziedziczenia się, oni za nimi nie pójdą; a jeżeli będą ich oblegać, nie przybędą na pomoc. Jeżeliby zaś ośmielili się to uczynić, uciekliby wkrótce, już dla nich nie będzie więcej obrony.
 13. 13. Przestrach który Bóg rzucił w ich dusze, ułatwił wam zwyclęztwo nad nimi, ponieważ oni nic nie pojmują.
 14. 14. Oni walczyć z wami w walnej bitwie nie odważą się; chyba tylko w miastach ufortyfikowanych, lub za szańcami bronić się będą. Oni tylko między sobą są odważni; a nie myślcie, aby między nimi panowała jedność; lecz przeciwnie niezgoda panuje, ponieważ mądrość ich nie oświeca.
 15. 15. Podobni do tych którzy ich poprzedzili; przedsięwzięciami swemi sprawili sobie upadek. Piekło będzie ich udziałem.
 16. 16. Podobni są do szatana, który naucza ludzi niedowiarstwa, a skoro go usłuchają, mówi: Nie jestem przyczyną waszego grzechu, boję się władcy świata.
 17. 17. Oni doświadczą kar Bożych, zarzewie piekielne będzie ich wiecznem mieszkaniem. Taki jest los przestępnych!
 18. 18. Wierni! bójcie się Pana! niech każdy z was myśli o tem co będzie jutro czynić. Bójcie się Pana! On jest świadkiem wszystkich spraw waszych.
 19. 19. Nie naśladujcie tych, którzy zapomniawszy Boga, sami siebie zapomnieli, bo oni są przewrotni.
 20. 20. Odrzuceni i goście raju, odmiennego doświadczą losu, ostatni używać będą najwyższej szczęśliwości.
 21. 21. Jeżelibym spuścił Koran na górę, widziałbyś ją rozpadającą się z bojazni Bożej. Podałem te przykłady ludziom, iżby się zastanawiali.
 22. 22. Jeden jest tylko Bóg, wszystko jest odkrytem oczom Jego, On widzi skrytość tajemnic, bo On jest wszechmocny i mądry.
 23. 23. Jeden jest tylko Bóg! On jest król, Święty, Zbawca, Wierny, Dozorca, Przemożny, Zwycięzca, Najwyźszy! Chwała Bogu! przekleństwo bałwanom!
 24. 24. On jest Bogiem Jedynym, On jest stworzycielem i sprawcą, On wszystkie stworzenia wyprowadził z nicestwa. Najpiękniejsze imiona są Jego własnością. Wszystkie stworzenia na niebie i ziemi głoszą Mu chwałę! On jest potężny i mądry.