Quran translations in many languages

Quran in Polish

Al-Hijr

 1. 15. Surah al-Hidżr

[HEDŻR, objawiona w Mekce]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

 1. 1. A. L. R. Takie są znaki księgi nauczającej prawdy.
 2. 2. Przyjdzie dzień, w którym niewierni żałować będą, iż nie mieli wiary.
 3. 3. Dozwól im używać rozkoszy życia i karmić się w swych sercach nadziejami, wkrótce zobaczą, nagrody za swe uczynki.
 4. 4. Miasta które zniszczyłem, miały swój kres oznaczony.
 5. 5. Żaden naród nie może spóźnić ani przyśpieszyć chwili przeznaczonej na jego upadek.
 6. 6. Oni mówili do Proroka: Ty który przyjąłeś Koran, jesteś szalonym.
 7. 7. Gdybyś nam prawdę przynosił, czyżbyś nie przyszedł w poczcie aniołów.
 8. 8. Aniołowie, wtenczas tylko przyjdą, gdy będzie potrzeba; lecz wtenczas bezbożni nie będą już słuchani.
 9. 9. Zesłaliśmy księgę przestróg, tobie polecono jej zachowanie.
 10. 10. Posyłałem Proroków do sekt starożytnych.
 11. 11. Wszyscy oni na pośmiewisko wystawieni byli.
 12. 12. Tak, zatwardzone są serca niewiernych.
 13. 13. Nie wierzą oni, mimo przykładu ludów które ich poprzedziły.
 14. 14. Gdybyśmy otworzyli bramy nieba, a oni stanęli u wejścia,
 15. 15. Zawołaliby: uniesienie nasze oczy zaślepia; czyliż łudzeni jesteśmy.
 16. 16. Umieściłem na firmamencie znaki, któreby wejrzeniu rozkosz sprawiały.
 17. 17. Bronimy je, od czyhających na nie szatanów, pociskami naszemi przeszytych.
 18. 18. Jeżeli któren z nich ośmieli się dla podsłuchania dosięgnąć do nich, dotkną go płomienie.
 19. 19. Rozciągnąłem ziemię, i utwierdziłem góry; sprawiłem iż zakwitły na nich rozmaite rośliny, w dziwnym porządku.
 20. 20. Tam umieściłem wszystko, co wam na pokarm służyć może; i zwierzęta których karmić nie potrzebujecie.
 21. 21. Źródło wszech rzeczy jest w ręku Boga, szafuje on niemi z mądrą oszczędnością.
 22. 22. Posyła wiatry by żyzność rozniosły; z obłoków zsyła wodę by nasyciła pragnienie wasze, i użyźniła ziemię; na która wy nie macie schowania.
 23. 23. Rozdaje życie i śmierć, cały świat jest Jego dziedzictwem.
 24. 24. Wie o tych, którzy idą naprzód, jak i o tych, którzy zostają w tyle.
 25. 25. Bóg zgromadzi ich wszystkich przed siebie, On jest rozumny i mądry.
 26. 26. Stworzył człowieka, z czarnego błota i ziemi.
 27. 27. Przed nim utworzył duchy z czystego ognia.
 28. 28. Bóg rzekł do swych aniołów: Oto ukształcę człowieka z ziemnego błota.
 29. 29. Gdy mego dzieła dokończę i ożywię je tchnieniem mojem, dla uczczenia go, padnijcie przed nim.
 30. 30. Wszyscy aniołowie uczcili go.
 31. 31. Jeden tylko Eblis nie chciał być posłusznym Stwórcy.
 32. 32. Czemu nie czcisz człowieka, rzekł do niego Przedwieczny.
 33. 33. Mamże się kłamać, odpowiedział Eblis, istocie utworzonej z błota.
 34. 34. Wynijdź ztąd, rzekł Przedwieczny, będziesz odrzucony.
 35. 35. Przekleństwo moje ścigać cię będzie, aż do dnia sądnego.

36.Panie! odpowiedział Eblis, odłóż zemstę swoją do dnia zmartwychwstania.

 1. 37. Czekać będę, rzekł Bóg,
 2. 38. Do oznaczonego czasu.

39.Ponieważ mnie strąciłeś, odpowiedział duch buntowniczy, uprzyjemnię ludziom złe, i będę ich zwodził wszystkich.

 1. 40. Twoi tylko szczerzy słudzy będą ocaleni.
 2. 41. Bóg powiedział: jestem drogą zbawienia.
 3. 42. Nie będziesz miał władzy żadnej nad moimi czcicielami; sami tylko niewierni będą tobie posłuszni.
 4. 43. Piekło jest im przyrzeczone.
 5. 44. Jest w niem bram siedm, przy każdej miejsce dla nich wyznaczone.
 6. 45. Ogrody i fontanny będą udziałem tych, którzy boją się Pana..
 7. 46. Oni tam wnijdą w pokoju i bezpieczeństwie.
 8. 47. Ich sercom odejmę zazdrość, będą odpoczywać na rozkosznych łożach,i jedni dla drugich braterską mieć będą życzliwość.
 9. 48. Żadne trudy nie zbliżą się do miejsca rozkoszy; jej posiadania nic im nie wydrze.
 10. 49. Opowiadaj sługom moim łaskawość i miłosierdzie moje.
 11. 50. Opowiadaj im i moje straszne kary.
 12. 51. Opowiedz historją gości Abrahama.
 13. 52. Gdy się zbliżyli i pozdrowili go,.on jakąś bojaźń okazał po sobie.
 14. 53. Nie lękaj się rzekli mu, przychodzimy ci zwiastować syna obdarzonego mądrością.
 15. 54. Oznajmujecie mi, rzekł Abraham, iż będę w starości mojej mieć dziecię; cóż mi dowiedzie waszego proroctwa?
 16. 55. Czyn, odpowiedzieli aniołowie, nie rozpaczaj.
 17. 56. I któż, zawołał Abraham, rozpaczać może o miłosierdziu Boskiem, chyba bezbożny.
 18. 57. Słudzy Najwyższego! jakie jest wasze poselstwo?
 19. 58. Przychodzimy karać przestępnych.
 20. 59. Zachowamy tylko rodzinę Lota.
 21. 60. Jego tylko żona, pochłonioną będzie w ogniu wiecznym.
 22. 61. Gdy aniołowie przybyli do domu Lota,
 23. 62. On im powiedział: Ja was nie znam.
 24. 63. Przychodzimy, odpowiedzieli mu, wywieść z wątpliwości twoich współziomków.
 25. 64. Jesteśmy prawdomówni, nie znaliśmy nigdy obłudy.
 26. 65. Wychodź tej nocy z twoją rodzina, postępuj za nią, niechaj nikt z was w tył nie obraca się, idźcie, gdzie wam zalecono.
 27. 66. Uwiadomiliśmy go o wyroku.zapadłym na przestępnych, którzy przed świtem mieli być zniszczeni.
 28. 67. Mieszkańcy Sodomy, z radością przyszli do domu Lota.
 29. 68. Są to moi goście, powiedział człowiek sprawiedliwy, nie czyńcie im hańby,
 30. 69. Lękajcie się Boga, i nie rzucajcie na mnie hańby.
 31. 70. Czyżeśmy tobie nie zabronili gościnności? Odpowiedział lud.
 32. 71. Oto są, moje córki, przestańcie na nich, powiedziałLot.
 33. 72. Na życie twoje [Muhammadzie], oni pozostali w swej przestępnej namiętności.
 34. 73. Ze wschodem słońca, głos anioła przywiódł na nich kary moje.
 35. 74. Zagrzebałem Sodomę w jej gruzach, a na mieszkańców spuściłem deszcz kamienny.
 36. 75. O to są znaki dla tych, którzy wiedzą.
 37. 76. Sodoma była położona przy wielkiej drodze.
 38. 77. Ten przykład służy za przestrogę wiernym.
 39. 78. Mieszkańcy Madjanu byli zepsuci.
 40. 79. Daliśmy im uczuć nasze kary; dwa te miasta służą ludziom za uderzający przykład.
 41. 80. Mieszkańcy Hedżry, oskarżyli posłańców moich o zwodnictwo.
 42. 81. Okazałem im cuda, a oni pozostali w swojem niedowiarstwie.
 43. 82. Na skałach budowali domy, i sądzili się być bezpiecznymi.
 44. 83. Głos anioła zniszczył ich o świcie.
 45. 84. Ich prace były im bezużyteczne.
 46. 85. Stworzyłem niebo i ziemię, i wszystko to co jest w przestrzeni która je rozdziela. Prawda przewodziła dziełu mojemu. Przyjdzie godzina! Ty [Muhammadzie]! przebaczaj mocą moją.
 47. 86. Bóg jest stwórcą, jest mądry.
 48. 87. Przyniosłem ci siedm wierszy, które za modlitwę służyć mają, równiejak wielki Koran.
 49. 88. Nie zatrzymuj twego wzroku (o) nad do brami, jakie na przewrotnych zlałem. Niechaj ich los nie wzbudza w tobie zazdrości; nad wiernymi rozciągnij twe skrzydła.
 50. 89. Powiedz im: Jestem prawdziwym waszym apostołem.
 51. 90. Ukarałem tych, którzy dzielili się dochodami.
 52. 91. Którzy rozdzielali Koran.
 53. 92. Na imię Boga, [Muhammadzie], będą musieli zdać ścisły rachunek.
 54. 93. Wszystkie ich uczynki będą ważone.
 55. 94. Ogłoś moje rozkazy, i uciekaj od bałwochwalców.
 56. 95. Opieka moja, dostateczna jest tobie, przeciw naśmiewającym się z wiary.
 57. 96. Ci którzy Bogu dają równego, zobaczą co ich czeka.
 58. 97. Wiem, że ich rozmowy martwią ciebie.
 59. 98. Ale głoś chwałę Boga, czcij Jego Najwyższy Majestat.
 60. 99. Służąc Mu aż do chwili, w której nadejdzie co ma nadejść.