Quran translations in many languages

Quran in Polish

Al-Hujurât

 1. 49. Surah al-Hudżurât

[ŚWIĘTOŚĆ, objawiona w Medynie]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

 1. 1. Wierni! nic uprzedzajcie rozkazów nieba i Jego sługi, bójcie się Boga; bo On wie i uważa wszystko.
 2. 2. Wierni! nie podnoście głosu waszego, wyżej od Proroka, nie mówcie z nim z tą poufałością, jaka panuje pomiędzy wami, żeby serca wasze nie stały się próżnemi; lecz wy o tem nie myślicie!
 3. 3. Bóg doświadczył pobożności tych, którzy z uszanowaniem! przemawiają do Proroka swojego, pobłażanie i dary nieoszacowane będą ich nagrodą.
 4. 4. Wnętrze twojego domu, jest świętością. Ci którzy je znieważają, wołając na ciebie, wykraczają, przeciw szacunkowi wiernego tłumaczowi nieba.
 5. 5. Oni powinni czekać aż do nich przybędziesz. Przystojność wymaga tęgo, Bóg jest pobłażający,
 6. 6. Wierni! jeśli potwarca przynosi wam jaką nowinę, rozbierzcie ją dobrze. Strzeżcie się szkodzić waszemu bliźniemu, a sobie gotować gorzkie wspomnienie.
 7. 7. Pamiętajcie, że posłaniec Najwyższego jest pomiędzy wami; jeżeliby z zbyteczną, łatwością skłaniał się do waszych chęci, stalibyście się przestępnymi. Bóg wam dał miłość wiary; On ją uświetnił w sercach waszych; natchnął was obrzydzeniem ku niedowiarstwu, występkowi i nieposłuszeństwu, i wy postępujcie drogą sprawiedliwości.
 8. 8. Składajcie za to dzięki niebu, bo Wszechmocny jest umiejętny i mądry.
 9. 9. Jeżeliby się wszczęła kłótnia między wiernymi, zagodź ją; jeżeli jedna strona powstanie niesprawiedliwie przeciw drugiej, walcz z nią dopóki się nie zwróci do Boskich przykazań; jeżeli poznają swoją winę, wprowadź pokój między twoich braci, ponieważ Bóg kocha sprawiedliwych.
 10. 10. Wierni są sobie braćmi, utrzymujcie między nimi zgodę, bójcie się Boga i zasługujcie na Jego miłosierdzie.
 11. 11. Wierni! nie najgrawajcie się z waszych braci, częstokroć ten, kto jest przedmiotem waszych szyderstw, czci godniejszym jest od was. Najbardziej niewiasty, niech unikają tej wady; ta, której dogryza wasza obmowa, może być godniejszą od was. Nieosławiajcie się wzajemnie, nie dawajcie sobie nikczemnych nazwisk; nazwisko złośliwego, nieprzyzwoitem jest mającemu wiarę prawdziwą. Ci którzy się ze swych występków nie poprawiają, są przewrotni.
 12. 12. Wierni! bądźcie ostrożni w sądach waszych, te bowiem często bywają niesprawiedliwe, ograniczajcie waszą ciekawość, nie szarpcie sławy nieobecnych, bo któżby z was chciał jeść ciało zmarłego brata swojego? Macie to w obrzydzeniu, bójcie się więc Pana, On jest pobłażający i miłosierny.
 13. 13. Śmiertelni! ukształciłem was z mężczyzny i niewiasty, podzieliłem was na ludy i pokolenia, iżby ludzkość panowała pomiędzy wami. Najszacowniejszym między wami w oczach Przedwiecznego jest ten, który się Go boi; Bóg posiada umiejętność nieskończoną.
 14. 14. Arabowie powiadają, my wierzymy, odpowiedz im: Wy niewierzycie, gdy mówicie, my wyznajemy Islam, wiarą jeszcze nie przejęło się serce wasze; lecz jeżeli będziecie posłuszni Bogu i Prorokowi, uczynki wasze nic nie stracą z swojej wartości. Pan albowiem jest pobłażający i miłosierny.
 15. 15. Prawdziwi wierni są ci, którzy bez wahania się wierzą w Boga i Jego Apostoła; a dla obrony sprawy świętej, poświęcają swoje życie i bogactwa.
 16. 16. Pokażcie Bogu, jaka jest wasza wiara. On zna wszystko, co jest na niebie i ziemi. Jego umiejętność ogarnia przestrzenie całego świata.
 17. 17. Oni tobie składają dzięki, za przyjęcie Islamu; odpowiedz im: Ta wiara nie pochodzi odeinnie, ona jest darem nieba, ona was prowadzić będzie, jeżeli serca wasze są szczere.
 18. 18. Bóg zna tajemnice nieba i ziemi, a sprawy wasze są Jemu wiadome.