Quran translations in many languages

Quran in Polish

Al-Humazah

  1. 104. Surah al-Humazah

 [POTWARCA, objawiona w Mekce]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

  1. 1. Biada potwarcom złorzeczącym.
  2. 2. I tym którzy gromadzą bogactwa i zbierająnaprzyszłość.
  3. 3. Oni myślą, że bogactwa uczynią ich nieśmiertelnymi.
  4. 4. Tacy niezawodnie strąceni zostaną do piekła Al-hatama
  5. 5. Ty wiesz [Muhammadzie]!jakiemjest piekło Al-hatama.
  6. 6. Ognie gorące przez Boga zapalone.
  7. 7. Które wnijdą w serce człowieka złego.
  8. 8.Onje otoczy jakby sklepieniem,
  9. 9. Które spoczywanasłupach.