Quran translations in many languages

Quran in Polish

Al-Ikhlâs

  1. 112. Surah al-Ichlâs

 [JEDNOŚĆ BOGA – objawiona w Mekce]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego

  1. 1. Mów [Muhammadzie]! Bóg jest jeden!
  2. 2. Jest on Bogiem do którego wszystkie jestestwa podnoszą głos w swoich potrzebach.
  3. 3. On nie rodził z siebie nikogo, i sam się nie rodził.
  4. 4. Nikt nie jest Mu równym ani podobnymiOnjest bez początku pierwszym, bez końca ostatnim!