Quran translations in many languages

Quran in Polish

Al-Infitâr

 1. 82. Surah al-Intifâr

 [PRZERWANIE, objawiona w Mekce]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

 1. 1. Kiedy niebo poprzerwie sięnaczęści.
 2. 2. Gwiazdy zostano rozproszone;
 3. 3. Wszystkie wody w oceanach, zleją się i zmieszają;
 4. 4. Groby zostaną, rozrzucone;
 5. 5. Wtenczas każda dusza, ujrzy obraz całego swego żywota, dowie sięnaco zasłużyła, a na co zasłużyć mogła.
 6. 6. Grzeszny człowiecze!cocię odwiodło od twego świętego Boga.
 7. 7. Odtego który cię stworzył i ukształcił,
 8. 8. I dał postawę chodzącą, jaką sobie upodobał.
 9. 9. Słowatesą prawdą, jednak niektórzy nie wierzą i bluźnią o przyjściu dnia sądnego.
 10. 10. Nad głowami waszemisąmoi Aniołowie
 11. 11. Stróże dla strzeżenia was i zapisywania święcie i rzetelnie waszych uczynków;
 12. 12. Widzą oni wszystkie wasze złe i dobre sprawy.
 13. 13. Sprawiedliwi wybraniodBoga, mieszkać będą w raju przybytku rozkoszy.
 14. 14. A przestępni pogrążeni zostaną w piekle.
 15. 15. Sąd położy znamię ich odrzucenia, oni zostaną pochłonieniodognia wiecznego.
 16. 16. Nikt nie potrafi wybawić ich z przepaści.
 17. 17. Co tobie da pojąć, co to jest dzień ostatecznego sądu.
 18. 18. Jeszcze raz mówię, co tobie da pojąć co to jest dzień ostatecznego sądu?
 19. 19. Jest to dzień, w którym żadna dusza nic nie potrafi uczynić dla drugiej duszy.W dniu tym wszystko ulegać będzie woli Boga.