Quran translations in many languages

Quran in Polish

Al-Insân

 1. 76. Surah al-Insân

 [CZŁOWIEK, objawiona w Medynie]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

 1. 1. Wieleż czasu upłynęło nad głową człowieka, nim sobie przypomniano o nim.
 2. 2. Utworzyłem człowieka z nasienia zawierającego połączenie dwóch płci, a to dla doświadczenia go. Obdarzyłem go wzrokiem i słuchem.
 3. 3. Strzegłem jego stóp po ścieżce zbawienia, dla doświadczenia jego wdzięczności, lub niewdzięczności.
 4. 4. Dla niewiernych przygotowałem żelazne ogniste łańcuchy, któremi ręce będą mieli skute z szyją, i wtrąceni zostaną do piekła (Sakar).
 5. 5. Wiernym zaś podane zostanę kielichy najlepszych napojów, zmieszanych z wodą, rajskiej krynicy Kafur.
 6. 6. Pić z niej będą słudzy Boga, tam wody płynąć będą podług ich woli.
 7. 7. Wierni dopełniający swoich ślubów, a jednak bojący się dnia rozrzucającego na wszystkie strony nieszczęście.
 8. 8. Oni którzy ubogiemu sierocie, i niewolnikowi rozdzielali przyjemne pokarmy.
 9. 9. Mówiąc karmimy was, dla miłości Boga i nie wymagamy od was ani nagrody, ani podzięki.
 10. 10. Drżąc myślimy o dniu okropności, w którym obłok smutku pokryje nasze oblicza.
 11. 11. Tacy za pobożność swoję odbiorą nagrodę; ich Bóg oswobodzi od kar wiecznych; głowa ich będzie otoczona blaskiem promienistym.
 12. 12. Ogrody rozkoszne, i szaty jedwabne, będą nagrodą za ich wytrwałość.
 13. 13. Oni będą odpoczywać na łożu weselnem, a światłość słońca ani zimno nie będą im dokuczliwemi.
 14. 14. Drzewa w około będą ich osłaniać swemi cieniami; gałęzie obciążone owocami, uginać się będą przed nimi.
 15. 15. Podadzą im naczynia srebrne, i czasze równające się piękności kryształu.
 16. 16. Oni tam pić będą do sytości.
 17. 17. Wino wyborne zmieszane z czystą wodą Zendżebilu będzie ich napojem.
 18. 18. Selsebil, jest miejscem gdzie płynie to wyborne źródło.
 19. 19. Dzieci obdarzone wieczną, młodością, ubiegać się będą w usługach im; białość ich skóry równać się będzie świetności pereł.
 20. 20. Oko w tym przybytku rozkoszy widzieć będzie same przedmioty czarujące; przebiegać będzie królestwo obszernej przestrzeni.
 21. 21. Złoto i srebro składać będą ich szaty; srebrne manele będą ich ozdobą. Bóg sprawi, iż pić będą z czary szczęścia.
 22. 22. Taką jest nagroda, którą On przyobiecał; gorliwość twoja, opłaconą będzie wdzięcznością.
 23. 23. Zesłałem ci z nieba Koran.
 24. 24. Czekaj z cierpliwością sądu Bożego, nie bądź posłuszny, bezbożnym i niewiernym.
 25. 25. Wysławiaj Imię Pańskie w dzień i wieczorem;
 26. 26. Czcij Go podczas nocy; głoś Jego pochwały podczas ciemności.
 27. 27. Największa część.ludzi przywiązuje się do cieni przemijających, a za sobą zostawiają dzień okropny.
 28. 28. Utworzyłem ich i członki ich jednoczące utwierdziłem; gdyby chciał, mógłbym inne ludy na ich miejsce postawić.
 29. 29. Koran podaje wam naukę; spieszcie się iść w jej ślady, jeżeli chcecie iść za światłem Bożem.
 30. 30. Lecz sama tylko wola Boska może wami kierować; On jest mądry i rozumny.
 31. 31. On wyświadczy miłosierdzie temu, kto Mu się podoba, a bezbożnym gotuje straszliwe męczarnie.