Quran translations in many languages

Quran in Polish

Al-Inshiqâq

 1. 84. Surah al-Insziqâq

 [NIEBO OTWARTE, objawiona w Mekce]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

 1. 1. Skoro niebo otworzy się,
 2. 2. Będąc zupełnie posłuszne Bogu;
 3. 3. Ziemia zostanie zrównaną,
 4. 4. Odda ludzi, skarby i wszystko co w sobie zawiera, wyrzuci z swego łona umarłych i groby zostaną próżne;
 5. 5. Gdy wypełnią się wszystkie rozkazy Przedwiecznego.
 6. 6. Śmiertelni!wszyscystaniecie przed sądem Jego.
 7. 7. Ten komudanąbędzie księga jego uczynków wprawą rękę.
 8. 8. Będzie sądzony łaskawie,
 9. 9. Powróci uradowanynałono swej rodziny,
 10. 10. Lecz komudanąbędzie w lewą ręka z tyłu przez grzbiet
 11. 11. Ten będzie rozpaczał,
 12. 12. I zostanie pastwą płomieni.
 13. 13. On żyłnaziemi w wesołych rozkoszach;
 14. 14. Nic myśląc i nie wierząc, że zmartwychwstanie.
 15. 15. Lecz Bóg jest wszystko widzącym.
 16. 16. Przysięgamnatego, który uczynił iż po jutrzence następuje poranek;
 17. 17. Który urządził zmianę dnia i nocy; długich i krótkich.
 18. 18. Który ustanowił zmiany księżyca,
 19. 19. Że tenże sam przemieni was w inne koleje stanu.
 20. 20. Dla czegóż niewierni temu nie wierzą?
 21. 21. I gdy opowiadasz prawdy Koranu, dla czego nie padająnatwarz przed majestatem Boga?
 22. 22. A przeciwnie złorzeczą świętemu Koranowi?
 23. 23. Bóg zeszłe w ich domy nędzę i kłopoty.
 24. 24. Ostrzegaj ich przeto [Muhammadzie], o mękach piekielnych serce palących.
 25. 25. Tym zaś, którzy przyjęli wiarę i dobrem!uczynkamiuzacnili siebie, przeznaczoną jest nagroda, której nawet opowiedzieć niepodobna; oni używać będą wiekuistego szczęścia.