Quran translations in many languages

Quran in Polish

Al-Jâthiyah

 1. 45. Surah al-Dżâthiyah

 [KLĘCZĄCY, objawiona w Mekce]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

 1. 1. H. M.

Bóg potężny i mądry zesłał Koran.

 1. 2. Niebo i ziemia przedstawiają, wiernym, znaki Jego potęgi.
 2. 3. Stworzenie człowieka i zwierząt rozsypanych po ziemi ogłaszają to tym, którzy maja mądrość i prawdziwą wiarę.
 3. 4. Następstwo dnia i nocy, deszcz który sprawuje iż z łona niepłodnej ziemi wschodzą zarodki obfitości, odmiany wiatrów, i głoszą Jego dobroć tym, którzy rozumieją,
 4. 5. Wszystkie te cuda, są dziełem Najwyższego; objawiam je i tobie z całą sprawiedliwością. W jakąż oni wierzą księgę, kiedy nie uznają Boga, i dziwów Jego potęgi.
 5. 6. Biada! kłamcy i niegodziwemu!
 6. 7. Odkrywają się im prawdy niebieskie, a oni jednak trwają, w swym uporze i dumie, jakby nie rozumieli. Ogłaszaj im straszne męczarnie!
 7. 8. Jeżeli poznają boska, naukę, to dla tego tylko, aby się z niej potem najgrawać. Hańbiąca kara będzie ich nagrodą.
 8. 9. Piekło jest przed nimi; uczynki i bogi zmyślone na nic się im nie przydadzą, oni będą okropnie ukarani.
 9. 10. Księga ta jest składem świętej wiary, ktobykolwiek jej nie przyjął: stanie się pastwą męczarni.
 10. 11. Bóg to oddał morze waszym sprawom. On sprawuje iż okręt unosi się po wodach a wy płyniecie na nim szukać dostatków ziemskich, oddawajcie Mu znaki dziękczynienia.
 11. 12. On ku waszemu użytkowi, oddał wszystko co jest w niebie i na ziemi; wszędzie oko mądrego widzi ślady Jego dobroczynnej ręki.
 12. 13. Napominaj wiernych, iżby przebaczyli niewierzącym w dni Boskie. Bóg odda każdemu podług jego uczynków.
 13. 14. Czy źle czy dobrze czynicie; to dla siebie pracujecie. Wszyscy ludzie powrócą do Boga.
 14. 15. Dałem dzieciom Izraela prawa mądre, Pentateuchum i Proroctwa; karmiłem ich pokarmami czystemi, i wyniosłem ich nad wszystkie inne narody.
 15. 16. Przepisałem im cześć prawdziwego Boga, oni nie prowadzili sporów, póki nie doszła do nich znajomość Islamu. Zawiść podała im broń w ręce, sprzeczki ich zakończy dzień zmartwychwstania.
 16. 17. Postanowiłem ciebie naczelnikiem świętej wiary, trzymaj się jej a nie zezwalaj na żądania tych, których ogarnie ciemność.
 17. 18. Opieka ich nie będzie tobie użyteczną, niegodziwi wzajem sobie pomagają; lecz Bóg tylko bojących się Go jest opiekunem.
 18. 19. Koran zawiera przykazania jasne; On jest rękojmia łask niebieskich, i światłem wiernych.
 19. 20. Sprawcy bezbożności myślą, że oni doświadczą tegoż samego losu co i cnotliwi wierni, i że żyją i umierać będą jako oni. Ale jakże bardzo mylą się!
 20. 21. Bóg stworzył niebo i ziemię; prawda przewodniczyła Jego dziełu. On każdemu podług jego uczynków odda na co zasłużył; nikt nie doświadczy niesprawiedliwości.
 21. 22. Co myślicie o tym, który z swoich namiętności tworzy sobie bożyszcze? Przedwieczny dla niego jest ukryty; On zamknął, Jego uszy i serce, i zaciągnął zasłonę na oczy jego. Któż oświeci kiedy go Bóg obłąkał? Czyż zawsze będzie odrzucać światło?
 22. 23. Nie ma, mówi niedowiarek, innego życia, prócz tego, którego my teraz używamy. My żyjemy i umieramy, a czas niszczy naszą bytność; niewiadomość stworzyła to zdanie, i podniosła je do pewności.
 23. 24. Kiedy im wykładają naszą doskonałą wiarę, oni tylko odpowiadają: Spraw żeby odżyli nasi ojcowie jeżeli to jest prawda co nam opowiadasz.
 24. 25. Mów do nich: Bóg wam daje życie i śmierć, i On was gromadzi w dzień zmartwychwstania. Niepodobna wątpić o tych prawdach, lecz większa część tego nie pojmuje.
 25. 26. On jest Panem nieba i ziemi i dnia, w którym się czas ukończy. Ci którzy znają naukę a takową poczytują za kłamstwo, wiecznie zginą.
 26. 27. Zobaczycie wszystkie ludy klęczące, każdy powołany przed księgę, za swoje uczynki odbierze nagrodę.
 27. 28. Księga ta, mówić będzie prawdę, tam sprawiedliwie zapisane sprawy wasze.
 28. 29. Bóg wprowadzi wiernych cnotliwych do przybytku rozkoszy, Oni tam używać będą największego szczęścia.
 29. 30. Powiedz niewiernym, czyż wam nie czytano boskich przykazań? lecz wy, dumnie niemi pogardziliście, oddając się występkom.
 30. 31. Kiedy wam mówiono, że obietnice Boga są nieomylne, równie jak i godzina oznaczona jest nieochybną, wyście odpowiadali: nie znamy godziny, zdanie to zmyślone pomiędzy wami.
 31. 32. Wystawia im przed oczy obraz ich grzechów, a kara z której najgrawali się, spadnie na ich głowy.
 32. 33. Powiedzą im: teraz nie pamiętamy o was, jak wy nie pamiętaliście o zmartwychwstaniu; oto wasz dzień, ogień jest waszem mieszkaniem, dla was nie ma już nadziei.
 33. 34. Wyście się najgrawali z świętej wiary, upajając się rozkoszami doczesnemi, piekło będzie waszem mieszkaniem, a wy nie będziecie poczytani za godnych chwały Przedwiecznego.
 34. 35. Chwała Bogu! władcy nieba i ziemi, królowi wszech światów!
 35. 36. Do Niego należy panowanie na ziemi i w niebie; bo On jest wszechmogącym, a mądrość Jego jest nieograniczona.