Quran translations in many languages

Quran in Polish

Al-Jinn

 1. 72. Surah al-Dżinn

[DUCHY, objawiona w Mekce]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

 1. Powiedz [Muhammadzie]! iż przyszła do ciebie wiadomość przez Ducha świętego, że wielu Genjuszów słysząc czytanie cudownego Koranu, zawołało: Uwierzyliśmy w Pana i nie będziemy nikogo porównywać z Bogiem.
 2. 2. Koran jest nauka prawdziwa i prowadzi prostą drogą.
 3. 3. Chwała Najwyższej potędze Boga, On nie ma żony i nikogo nie rodzi.
 4. 4. Jeden z nas bluźnił i złorzeczył przeciwko Bogu.
 5. 5. My pojęliśmy, iż to jest grzechem, że ani ludzie ani duchy nie odezwałyby się z takiem kłamstwem.
 6. 6. Niektórzy z pomiędzy ludzi szukali pomocy u niektórych duchów, ale to powiększyło tylko ich szaleństwo.
 7. 7. Ludzie ci podobnie jak duchy, wierzyli, że Bóg nikogo nie wskrzesi.
 8. 8. Gdyśmy się wznieśli ku niebiosom, ujrzeliśmy ich strzeżone, przez czujne zastępy i przenikające ognie.
 9. 9. Usiedliśmy tam aby przysłuchiwać się temu, co się tam odbywało; lecz ktokolwiek inny chciał słuchać, natychmiast został odpędzony przez ogień piekielny.
 10. 10. Nie wiemy, czy to co Najwyższy przeznaczył dla mieszkańców ziemi, było dla ich nieszczęścia, czy dla ich nauki.
 11. 11. Są pomiędzy nami duchy cnotliwe i przewrotne; jesteśmy różnych dróg i wiar.
 12. 12. Lecz pojmujemy, iż nikt nie może zwyciężyć Boga na ziemi, ani też uchronić się od Jego gniewu w niebie.
 13. 13. Gdyśmy zaś usłyszeli przepisy Koranu, od Mahometa nam dane, uwierzyliśmy w nie. Kto przeto wierzy, niech się nie boi utracić zbawienia, jego dobre uczynki nie stracą zasługi i nie będą odrzucone od Boga.
 14. 14. Niektórzy z nas wyznają Islam, inni odprzysięgli się od prawdy. Ci którzy przyjęli wiarę z skwapliwością, słuchają, prawdziwej nauki.
 15. 15. Ci którzy ją odrzucili, pójdą na pastwę płomieni.
 16. 16. Jeżeli mieszkańcy Mekki postępować będą drogą sprawiedliwości, spuszczę im deszcz obfity.
 17. 17. Łaska ta będzie próbą, jeżeli oddalą się od prawa Boskiego podpadną okropnym karom.
 18. 18. Meczety są poświęcone chwale Boga, nieprzyzywajcie przeto innych, i nie kłaniajcie się im.
 19. 19. Skoro sługa Boski stanął do Namazu, i wzywał Pana czytając Koran: Duchy cisną się do niego gromadnie (b}, iżby go słuchać.
 20. 20. Powiedz im: Ja wzywam Boga mego, i nieporównywam Go z nikim.
 21. 21. Mów im, [Muhammadzie], że nie masz mocy uczynienia im złego, ani poprawienia przyszłości.
 22. 22. Mów i to, że cię nikt nie uwolni i nie uratuje od kary nieba.
 23. 23. Jeżeli grzesznym będziesz, i że oprócz Jednego Boga żadnego innego przytułku nie znajdziesz.
 24. 24. Że masz tylko objawić Boskie przykazania, i Jego poselstwo spełnić. Kto zgrzeszy przeciwko Bogu i Jego posłańcowi, ten gorzeć będzie w ogniu piekielnym wiecznie.
 25. 25. Gdy przyjdzie czas oznaczony, nie będą wiedzieli do kogo mają udać się o ratunek.
 26. 26. Mów [Muhammadzie], iż nie wiesz o bliskości kary która dla nich jest naznaczoną; powiedz, że Bogu tylko wiadomą jest ta tajemnica i nie odkrywa jej nikomu.
 27. 27. Oprócz tych którzy mu się podobali; idzie on za tymi którzy Mu są wdzięcznymi, i przed nimi uważając ich kroki.
 28. 28. Aby się dowiedzieć czy posłańcy jego spełnili zlecenie pana.