Quran translations in many languages

Quran in Polish

Al-Jumuʽah

 1. 62. Surah al-Dżumu`ah

 [ZEBRANIE, objawiona w Medynie]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

 1. 1. Wszystko co jestnaniebie i ziemi, chwałę oddaje Przedwiecznemu Królowi i Świętemu Wszechmocnemu i Mądremu.
 2. 2. On wśród ludu zaślepionego wskrzesił Apostoła dla nauczenia go wiary, oczyszczenia i nauczenia mądrości ksiąg; przed nim Arabowie zostawali w głębokiej ciemności.
 3. 3. Są jeszcze pomiędzy nimi tacy, którzy się nie podnieśli do czystości Islamu.Bóg jest potężny i mądry.
 4. 4. Doskonałość jest darem nieba. Bógjądaje tylko tym którzy Mu się podobają, a szczodrobliwość Jego jest nieograniczona.
 5. 5. Ci którzy przyjęli Pentateuchum i nie zachowywali przepisów jego, podobnisądo osła, który nosi księgi. Biada! tym którzy wyrzekają się świętej wiary! albowiem Bóg nie jest stróżem bezbożnych.
 6. 6. Żydzi!jeżelisądzicie siebie być bliższymi i milszymi Bogu, nad innych ludzi, pożądajcie śmierci, jeżeli prawdę mówicie?
 7. 7. Lecz przestraszeni swemi grzechami nie powezmą, tego życzenia, ponieważ Przedwieczny zna przestępnych.
 8. 8. Powiedz im: śmierć której się wy boicie, zachwyci was niespodzianie; zaprowadzeni będziecie przed tego przed którym nie ma nic ukrytego,Onwam objawi wasze uczynki.
 9. 9. Wierni!gdyzwołani jesteście w Piątek na Dżumia, oddawajcie z całą starannością hołdy wszechmocnemu; niech nic was nie zatrzymuje, a za gorliwość waszą otrzymacie nagrodę. O gdybyście o tem wiedzieli!
 10. 10. Skoro modlitwa ukończy się, idźcie w pokoju; starajcie się nabywaćdobro, którego niebo udzieliło ludziom; przechowujcie W sercach waszych pamięć Boga, iżbyście byli szczęśliwi.
 11. 12. Lecz zwykle czynią inaczej.Skoro tylko zajdzie jaki interes biegną gdzie ten ich powołuje, opuszczając sługę Bożego.Mów im: Skarby które wam Bóg ofiaruje, droższe sąod przemijających w tem życiu dostatków; albowiem Bóg jest najwspanialszym z dobroczyńców.