Quran translations in many languages

Quran in Polish

Al-Kâfirûn

  1. 109. Surah al-Kafirun

 [NIEWIERNI – objawiona w Mekce]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego

  1. 1. Mów [Muhammadzie]! Niewierni!
  2. 2. Niebędęsię kłaniał waszym bożyszczom.
  3. 3. Wy nie chcecie kłaniać się memu Bogu prawdziwemu.
  4. 4. Ajanie mogę oddawać hołdów fałszywym przez was wystawionym bożyszczom.
  5. 5. Wy niechcecie się kłaniać memu Bogu.
  6. 6. Jazostanę w mojej wierze, a wy w waszych błędach.