Quran translations in many languages

Quran in Polish

Al-Kawthar

  1. 108. Surah al-Kauthar

 [KAUTHAR – objawiona w Mekce]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego

  1. 1. Zesłałem ci [Muhammadzie] Kautar.
  2. 2. Módl się przeto i dziękuj Bogu, oddawaj Mu chwałę w święto Bajramu, bij mu ofiary (Kurban) każdorocznie.
  3. 3. A ktoby cię obmawiał i przeciw tobie powstawał, jako najgorszy z ludzi przepadnie bezpotomnie.