Quran translations in many languages

Quran in Polish

Al-Layl

 1. 92. Surah al-Lail

 [NOC, objawiona w Mekce]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

 1. 1. Przysięgamnaciemność nocy gdy rozciągnie swe cienie,
 2. 2. Na dzień jaśniejący najczystszem światłem,
 3. 3. Na świętość Stwórcy mężczyzny i niewiasty.
 4. 4. Że gorliwość wasza rozmaitego doświadczy powodzenia.
 5. 5. Ten który daje jałmużnę, boi się Pana:
 6. 6. Wyznaje świętą wiarę objawienia.
 7. 7. Znajdzie łatwą drogę do szczęścia.
 8. 8. Ten zaś który rządzony chciwością myśli tylko o zebraniu bogactw,
 9. 9. A za kłamstwo uważa Islam.
 10. 10. Ten przykrą mieć będzie drogę do piekła.
 11. 11. Do czegóż posłużą mu bogactwa gdy zostanie pogrążonym w płomieniach?
 12. 12. Do mnie należyoświecanie was.
 13. 13. Do mnie wasze życie doczesne i przyszłe!
 14. 14. Grożę wam ogniem pożerającym,
 15. 15. I biada temu, kto stanie się jego ofiarą.
 16. 16. Niewiernemu który zaprzeczać będzie posłaniu Proroka.
 17. 17. A pobożny mieszkać będzie w miejscu zupełnie odmiennem.
 18. 18.Onuczynił ofiarę z swych dostatków, aby zostać oczyszczonym.
 19. 19. Nie zaś aby dobre czyny zostały mu wynagrodzone.
 20. 20. Jedynie przez pragnienie podobania się Bogu.
 21. 21. Ten pewno zostanie zadowolony.