Quran translations in many languages

Quran in Polish

Al-Mumtahanah

 1. 60. Surah al-Mumtahanah

 [PRÓBA, objawiona w Medynie]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

 1. Wierni! nie miejcie żadnych związków z moimi i waszymi nieprzyjaciółmi; wy im okazujecie przychylność, a oni odprzysięgli się prawdy którą im opowiadano. Wygnali was i Proroka ze swych siedzib, ponieważ wy wyznajecie prawdziwą wiarę Boga waszego Pana. Jeżeli z nimi walczyć będziecie, w obronie prawa Bożego, i dla osiagnienia Jego względów, czyż zachowacie ku nim przyjaźń? Wiem co jest ukrytem w głębi serc waszych, i co jawnie czynicie. Kto zdradzi moją sprawę, opuści drogę sprawiedliwości.
 2. 2. Gdyby oni mieli was w swej mocy, obchodziliby się z wami po nieprzyjacielsku, i staraliby się odwieść was od waszej wiary.
 3. 3. Związki krwi i wasze liczne potomstwo nic wam pomódz nie będą mogły w dzień sądu; Bóg położy pomiędzy wami przegrodę, On bowiem postrzega wszystkie wasze sprawy.
 4. 4. Postępki Abrahama i tych którzy trzymali się jego wiary, powinny być dla was przykładem. Jesteśmy niewinni i waszych grzechów i waszego bałwochwalstwa, rzekli oni do ludu, my od was odłączymy się; niech nieprzyjaźń i nienawiść panuje między nami i wami, póki nie uwierzycie w Jednego Boga. Abraham dodał: Ojcze mój! wzywać będę dla ciebie miłosierdzia Pańskiego; lecz czy wysłucha próśb moich? Panie! my w Tobie pokładamy całą nadzieję! myśmy Twoi czciciele! my staniemy kiedyś przed Twoim sądem.
 5. 5. Panie! nie dopuść aby niewierni zwodzili nas, przebacz nam! Ty jesteś potężny i mądry!
 6. 6. Wy! którzy wierzycie w Boga i dzień sądu, macie w tem dostateczny przykład ich pobożności (Abrahama i jego rodziny). Chociaż bezbożny odmawia Wszechmocnemu powinnego hołdu. Bóg jednak może obejść się bez czci, bo On jest bogaty i otoczony chwałą wiernych.
 7. 7. Może być iż kiedyś Bóg przywróci zgodę między wami i waszymi nieprzyjaciółmi; bo On jest Wszechmogący, litościwy i miłosierny.
 8. 8. Bóg nie zabrania wam być dobroczynnymi i sprawiedliwymi dla tych, którzy przeciw wam nie walczyli, i nic wyganiali was z waszych siedzib, bo On kocha sprawiedliwie postępujących.
 9. 9. Lecz zakazuje wam wszelkich związków z tymi, którzy wygnali was z waszych domów z bronią w ręku, którzy chcieli zburzyć waszą wiarę. Zabronione wam są także związki z tymi, którzy im pomoc dawali; okazywać im dobroczynność jest to zachęcać ich złe dążności.
 10. 10. Wierni! gdy niewiasty wierne przybędą do was szukając między wami przytułku, doświadczcie onych próbą czy rzeczywiście wyznają Islam; nie wydawajcie ich niewiernym małżonkom. Niebo zabrania podobnych związków, a obowiązani jesteście oddać posag który im mężowie ich przeznaczyli. Wolno wam żenić się z niemi, byleście ich przyzwoicie wyposażali. Niewiasty niewiernej trzymać wam nie wolno, lecz macie prawo domagać się od niej tego coście jej dali podług umowy; bo i niewierni będą od was żądać to co im dali przed odejściem do was. Prawo to jest powszechne, dane z nieba; Bóg daje te przykazania, bo On jest wszystko widzący i mądry.
 11. 11. Jeżeli którakolwiek z żon waszych, uciecze do bałwochwalców: daj mężowi taką część z zabranych łupów wojennych jaką on dał swej żonie. Bójcie się Pana którego świętą wiarę wyznajecie.
 12. 12. Proroku! jeżeli niewiasty wierne przyjdą do ciebie prosić przytułku, i przyrzekną pod przysięgą, iż będą unikały bałwochwalstwa, że nie będą łaknęły cudzego dobra, a strzegły się cudzołoztwa, że nie będą zabijały swych dzieci, i że we wszelkiej sprawiedliwości będą ci posłuszne, przyjmij je do swej wiary, i proś za niemi Boga, On jest litościwy i miłosierny.
 13. 13. Wierni! nie miejcie żadnych związków z tymi, na których spadł gniew Boski; oni rozpaczają o życiu przyszłem, tak jak rozpaczali niewierni, którzy są już w grobie.