Quran translations in many languages

Quran in Polish

Al-Munâfiqûn

 1. 63. Surah al-Munâfiqun

[OBŁUDNI, objawiona w Medynie]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

 1. 1. Obłudni gdy są, w twej obecności, mówią: My dajemy świadectwo prawdzie twojego posłania. Bóg cię zaszczycił godnością Apostoła; lecz Bóg jest świadkiem iż oni oddani są. kłamstwu.
 2. 2. Oni się zasłaniają, przysięga, a odprowadzają, innych ludzi z drogi zbawienia, sprawy ich są nacechowane piętnem niegodziwości.
 3. 3. Zrazu uwierzyli a potem powrócili do niedowiarstwa. Piętno Boże położone jest na sercach odstępców Islamu. Oni nie usłyszą, więcej mądrości.
 4. 4. Oni mają w podziale piękność, mówią, z przyjemnością,, postawa ich jest prosta i wspaniała; lecz drżą na najmniejszy łoskot; oni są waszemi nieprzyjaciółmi, nie ufajcie ich wiarołomstwu. Wszechmocny walczyć będzie przeciw nim, ponieważ oni odstąpili wiary.
 5. 5. Gdy im mówisz aby się udawali do Proroka, i gdy przyrzekasz, że będziesz wzywać za nimi Boskiego miłosierdzia, oni potrząsają głowami, i odwracają, się z pogardą.
 6. 6. Czyż będziesz jeszcze błagał za nimi względów nieba; los ich odmieni się, Bóg im nie przebaczy, bo On nie kieruje krokami przewrotnych.
 7. 7. Oni to mówią do mieszkańców Medyny: Nie wspierajcie swojemi dostatkami tych którzy bronią sprawy Proroka, aż dopóki go nie opuszczą. Lecz wszechmocny posiada skarby nieba i ziemi, a bezbożni tego nie pojmują.
 8. 8. Jeżeli powrócimy do Medyny dodają oni, część mocniejsza wypędzi słabszą,Moc i potęga, należą do Boga, On jej udziela Posłańcowi swojemu i wiernym, lecz bezbożni tego nie rozumieją.
 9. 9. Wierni! niech dzieci i bogactwa wasze nie zacierają w was pamięci o Panu: zapomnienie o Nim położy na was piętno odrzucenia.
 10. 10. Udzielajcie ubogiemu cząstkę dostatków danych wam z nieba, nim was śmierć zachwyci, iżbyście nie byli zmuszeni mówić: Panie! jeżeli raczysz przedłużyć pasmo dni moich będę dawać jałmużnę i zachowywać cnotę.
 11. 11. Lecz Bóg, ani na jedną chwilę, nie przedłuży oznaczonego czasu, bo On jest świadkiem wszystkich spraw waszych.