Quran translations in many languages

Quran in Polish

Al-Mursalât

 1. 77. Surah al-Mursalât

[POSŁAŃCY, objawiona w Mekce]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

 1. 1. Na posłańców Bożych, którzy przyszli jeden po drugim;
 2. 2. Na okropne burze;
 3. 3. Na pomyślne wiatry;
 4. 4. Na rozsiane nasienie, i rozłączone ziarna;
 5. 5. Na przyjmujących dary Boskie,
 6. 6. Inagrożących i napominających ludzi,
 7. 7. Przysięgam, iż to co wam ogłoszono nastąpi
 8. 8. Wtenczas gdy gwiazdybędązaćmione.
 9. 9. Gdy sklepienia niebios rozdzielą się;
 10. 10. Gdy góry zostaną w proch obrócone,
 11. 11. Gdy posłańcy Boga i wszyscy Prorocy, zostaną razem zgromadzeni.
 12. 12. W ten dzień, cały rodzaj ludzki zebranym będzie;
 13. 13. Będzie to chwila rozdzielenia.
 14. 14. Ty wiesz [Muhammadzie]!coto jest dzień rozdzielenia.
 15. 15. Biada w tym dniu niewiernym.
 16. 16. Czyż nie wyniszczyłem pierwszych ludzi.
 17. 17. Czyż nie zastąpiłem ich przez inne ludy.
 18. 18. Tak obchodzą się z winnemi.
 19. 19. Biada w tym dniu niewiernym.
 20. 20. Czyż nie utworzyłem was z odrobiny wody.
 21. 21. Złożonej w miejscu bezpiecznem.
 22. 22. Przez czas oznaczony.
 23. 23. Mogłem to uczynić.Jakże jestem potężny.
 24. 24. Biada w tym dniu niewiernym.
 25. 25. Alboż nie utworzyłem ziemi, dla utrzymania was.
 26. 26. Przez czas waszego życia, i po waszej śmierci.
 27. 27. Na niej powznosiłem wysokie góry i uposażyłem źródłami czystej słodkiej wody.
 28. 28. Biada w tym dniu niewiernym.
 29. 29. Idźcienamęczarnie które uważaliście za bajkę;
 30. 30. Idźcie pod cień, toczący się potrójnym słupem;
 31. 31. Nie ma tam chłodu i nie uwolnicie się niczemodpłomieni piekieł.
 32. 32. Płomień ten rzucać będzie iskry ogniste.
 33. 33. Wysokie jak kolumny pałaców, kolor ich będzie podobny do żółtych wielbłądów.
 34. 34. Biada w tym dniu niewiernym,
 35. 35. W tym dniu winnibędą, niememi.
 36. 36. I nie dozwolą, grzesznikowi, ażeby tłumaczył przyczyny swych przewinień.
 37. 37. Biada w tym dniu niewiernym.
 38. 38. Zgromadzimy w tym dniu was i tych którzy byli przed wami.
 39. 39. Jeśli potraficie co uczynić, sprobójcie.
 40. 40. Biada w tym dniu niewiernym.
 41. 41. Wierni bojący się Boga,będąw czasie dnia sądnego w cienach chłodnych, wśród najpiękniejszych krynic.
 42. 42. Osypani wszelkiemi owocami i pożywieniem jakiego tylko zapragną;
 43. 43. Będą jedli i pili, dostąpią przyrzeczonych łask, za swe dobre czyny.
 44. 44. Tak nagradzam tych którzy dobrze czynią.
 45. 45. Biada w tym dniu niewiernym.
 46. 46. Jedzcie i używajcienatym świecie nie jaki czas jeszcze; jesteście występni.
 47. 47. Biada w tym dniu niewiernym.
 48. 48. Gdy powiedzą im: Padnijcienakolana, oni tego nie czynią.
 49. 49. Biada w tym dniu niewiernym.
 50. 50. W jakąż księgę uwierzą potem.