Quran translations in many languages

Quran in Polish

Al-Mutaffifin

 1. 83. Surah al-Mutaffifîn

 [MIARA NIESPRAWIEDLIWA, objawiona w Mekce]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

 1. 1. Przekleństwo i nieszczęsne piekło dla tych, którzy niesprawiedliwie ważą, i na szalach funty i miary umniejszają;
 2. 2. Kupując żądają niewłaściwie większej miary,
 3. 3. A sprzedając, oszukują kupujących.
 4. 4. Czyż oni nie wiedzą że ich wskrzesimy?
 5. 5. I że zmartwychwstaną w dniu ostatecznym?
 6. 6. Oraz, że w dniu tym staną wszyscy ludzie, przed wiekuistym Panem władcą świata.
 7. 7. Źli będą zapisani w księgę Siddżyn i pójdą na dno tego-strasznego piekła.
 8. 8. Ty wiesz [Muhammadzie], co to jest Siddżyn.
 9. 9. Jest to księga zapisana wyrazami.
 10. 10. Piekielną będzie męka, dla bluźniących przeciwko Bogu, i prorokom; oraz
 11. 11. Dla tych, którzy nie wierzyli w sąd Boski.
 12. 12. Nikt nie zaprzecza sądowi Boskiemu, tylko ci niewierni, którzy są przepełnieni grzechami,
 13. 13. Którzy przy czytaniu Koranu mówią, iż to nie jest słowo Boże, a tylko historja przeszłych ludów.
 14. 14. Takie są ich rozmowy, występek zatwardził ich serca.
 15. 15. Nie będą oni osłaniani przez Boga;
 16. 16. A zostaną oddaleni od Jego miłosierdzia, wnijdą do piekła.
 17. 17. I wówczas powiedzą: Oto kara której niewierzyliśmy.
 18. 18. Spis sprawiedliwych znajduje się w księdze Illiun.
 19. 19. Ty wiesz [Muhammadzie], co to jest Illiun?
 20. 20. Jest to księga zapisana.
 21. 21. Nikt jej nie zna, prócz będących blizko Boga, wybranych Aniołów.
 22. 22. Sprawiedliwi wierni będą mieszkańcami wielkiego raju, przybytku rozkoszy;
 23. 23. Siedzieć będą na wysokich siedzeniach; leżeć na weselnych łożach, zwracając swój wzrok we wsze strony;
 24. 24. Widać będzie na ich czole promienną radość;
 25. 25. Ci ludzie zbawieni, pić będą wyborne wino, pieczęcią. Boską teraz opieczętowane;
 26. 26. Pieczęć będzie piżmowa, kto pragnie tego szczęścia niechże stara się na nie zasłużyć, i dojdzie do tego, dobremi uczynkami.
 27. 27. Wino to, zmieszane będzie z wodą źródła Tasnym.
 28. 28. Napoje rajskich źródeł, będą pić najbliżsi Boga.
 29. 29. Niegodziwi niewierni, którzy najgrawając się, szydzili z wiernych.
 30. 30. I gdy koło nich przechodzili, poglądali okiem pogardy.
 31. 31. W swych siedzibach ośmiewali ich.
 32. 32. A zobaczywszy wołali: Oto ludzie którzy są w zupełnym błędzie.
 33. 33. A przecież nie są posłani by was ostrzegali.
 34. 34. Za to w dzień sądu, wierni będą się naśmiewać z nich.
 35. 35. Siedząc na majestatach rozkoszy i patrząc na ich piekielne męki.
 36. 36. Czyż nie wedle uczynków swoich, zostaną wynagrodzeni niewierni?