Quran translations in many languages

Quran in Polish

Al-Muzzammil

 1. 73. Surah al-Muzammil

 [PROROK OKRYTY SWEWI SZATAMI, objawiona w Mekce]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

 1. 1. O ty zakryty swemi szatami.
 2. 2. Wstawaj w nocy do Namazu, i przez część
 3. 3. Połowy nocy,
 4. 4. Albo i dłużej, czytaj rozdziały Koranu, głosem donośnym, jasno i zrozumiale.
 5. 5. Dla ciebie [Muhammadzie]! zsyłam to poważne pismo, objawię ci prawdy wysokie!
 6. 6. Godziny nocne są wolniejsze od pracy i zabaw dziennych świeckich, i w nich więcej masz siły do mówienia i łatwości do pojmowania.
 7. 7. We dnie musisz mieć zatrudnienie życia i inne zwykle zdarzające się.
 8. 8. Wspominaj Imię Boga! odłącz się od zabaw doczesnych a zupełnie oddaj się Jemu.
 9. 9. On jest Panem Wschodu i Zachodu, nie masz innego tylko On jeden. Poświęć się Jemu, jako wszystko mogącemu i swemu opiekunowi.
 10. 10. Bądź cierpliwym na potwarze niewiernych, odłącz się od nich z chwałą dobrych uczynków, tak aby ich słowa nie robiły na tobie złego wpływu.
 11. 11. Zostaw ich mnie, niech sam czuwam nad niewiernymi których osypałem dostatkami, zostaw ich, niech bluźnią do oznaczonego czasu, który jest zbyt nie daleko.
 12. 12. Przygotowałem dla nich okowy z ognistych łańcuchów.
 13. 13. Piekielną mękę, smolne potrawy, i ogień serce palący.
 14. 14. W ten dzień ziemia i góry trząść się będą od srogości mojej, skały i kamienie staną się piaskiem rozwianym.
 15. 15. Posłałem do was Proroka Mahometa, który przeciw wam świadczyć będzie, tak jak posyłałem i do Faraona.
 16. 16. Faraon oburzył się przeciw mojemu słudze, lecz kara straszliwa była nagrodą jego nieposłuszeństwa.
 17. 17. Niewierni! czyż nieobawiacie się dnia, w którym włosy waszych dzieci zbieleją z przestrachu, i one postarzeją.
 18. 18. W którym niebo otworzy się. Obietnice Boga są nieomylne.
 19. 19. Ostrzegam was, spieszcie się, jeżeli chcecie postępować drogą zbawienia.
 20. 20. Wiadomem jest Bogu, że trawisz pewną część nocy albo jej połowę na modlitwie, co czynią wszyscy wierni; On wie, że wy nie byliście w stanie obrachować czasu, przeto wam przebacza, bo jest litościwym. Czytajcie w Koranie, tyle ile możecie. Wiadomem jest Bogu, że pomiędzy wami są niedołężni, że niektórzy z wiernych odbywają podróże, by się wzbogacić, a inni walczą pod chorągwiami wiary. Czytajcie więc Koran, odprawiajcie modlitwy, w czasie do tego oznaczonym; płaćcie świętą daninę, zawierajcie chwalebne przymierze z Bogiem; dawajcie, jałmużny, nieście ofiary ubogim w Imię waszego Boga; a co tylko dobrego uczynicie, to wszystko dla samych siebie, i dla dusz waszych. U Niego znajdziecie nagrodę za wasze cnoty. Wzywajcie Jego miłosierdzia, proście o odpuszczenie grzechów. Bóg jest litościwy i miłosierny.