Quran translations in many languages

Quran in Polish

Al-Qadr

  1. 97. Surah al-Qadr

[AL KADR, objawiona w Mekce]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

  1. 1. Zesłałem Koran, w noc Al-Kadr.
  2. 2. Kto cię objaśni [Muhammadzie] no to jest ta noc Al-Kadr.
  3. 3. Jest ona lepsząodtysiąca miesięcy,
  4. 4. Tej nocy za dozwoleniem Najwyższego zeszli Aniołowie i duch Boży, dla urządzenia spraw świata.
  5. 5. Ta noc jest uzdrawiająca i pełna łask Boskich.