Quran translations in many languages

Quran in Polish

Al-Qâriʽah

  1. 101. Surah al-Qâri`ah

[DZIEŃ OKROPNOŚCI, objawiona w Mekce]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

  1. 1. Straszny cios.Co to jest straszny cios.
  2. 2. Kto ci powie [Muhammadzie] co to jest straszny cios.
  3. 3. Dzień ten w którym ludzie rozproszenibędąjak szarańcza po powietrzu.
  4. 4. Góry podobne do bujającej pajęczyny.
  5. 5. Czyja waga dobrych uczynków będzie cięższą, ten będzie mieszkańcem wiekuistej szczęśliwości.
  6. 6. Czyja zaś szala będzie lekką bez dobrych uczynków, grzechami obarczona, ten w piekłach hawyje umieszczony zostanie.
  7. 7. Wierz [Muhammadzie], co to jest hawyje.
  8. 8. Piekło ogieńodlat tysięcy gorejący, grzesznicy weń wpadną.