Quran translations in many languages

Quran in Polish

Al-Sharh

  1. 94. Surah asz-Szarh

 [CZYŻ NIE OTWORZYŁEM, objawiona w Mekce]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

  1. 1. Czyż nie otworzyłem twego serca,
  2. 2. Nie zdjąłżem z ciebie ciężaru starego przykazania?
  3. 3. Którego by nie podniosły twoje ramiona.
  4. 4. Czyż nie wzniosłem wysoko twego imięnia.
  5. 5. Ale obok przeciwności jest szczęście.
  6. 6. Za prawdę obok przeciwności jest szczęście.
  7. 7. Gdy ukończysz twój obowiązek względem drugich.
  8. 8. Oddaj się modlitwie.