Quran translations in many languages

Quran in Polish

Al-Waqiʽah

 1. 56. Surah al-Wâqi`yah

[SĄD, objawiona w Mekce]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

 1. 1. Skoro przyjdzie dzień sądu.
 2. 2. Nikt nie będzie mógł przeczyć jego rzeczywistości.
 3. 3. Ten jednych poniży, drugich wywyższy.
 4. 4. Skoro się wzruszy gwałtownem trzęsieniem ziemia.
 5. 5. Ileż gór w proch obróconych.
 6. 6. Stanie się igraszka wiatrów.
 7. 7. Rodzaj ludzki na trzy części podzielonym zostanie;
 8. 8. Jedni zajmą, prawicę, jakaż będzie ich szczęśliwość.
 9. 9. Drudzy zajmą lewicę, jakież będzie ich nieszczęście;
 10. 10. I pierwsi będą pierwszemi.
 11. 11. Oni będą najbliżsi Przedwiecznego;
 12. 12. Mieszkać będą w rozkosznych ogrodach.
 13. 13. Wielka liczba starożytnych (od Adama do Mahometa).
 14. 14. I nie wielu z nowożytnych (po przyjściu Mahometa) będą tam szczęśliwymi gośćmi.
 15. 15. Oni spoczywać będą na łożach ozdobionych złotem i kamieniami.
 16. 16. I będą, na siebie łaskawie spoglądać.
 17. 17. Dzieci obdarzone wieczną młodością, będą im posługiwać.
 18. 18. Będą podawać wyborne wina w czaszach rozmaitego kształtu.
 19. 19. Moc jego nie osłabi im głowy, ani zaćmi rozumu.
 20. 20. Owoców jakich tylko zażądają będą mieć do sytości.
 21. 21. I mięsa ptaków jakie najbardziej lubią.
 22. 22. Koło nich przebywać będą Huryski, z pięknemi czarnemi oczyma; białość ich cery równać się będzie światłości pereł zakrytych.
 23. 23. Takie będą nagrody cnoty.
 24. 24. Rozmowy rozpustne, wygnane będą z tego przybytku, serce nie uniesie się tam do złego;
 25. 25. Tylko imię pokoju słyszanem tam będzie.
 26. 26. Jakąż będzie szczęśliwość tych, którzy zajmą prawicę.
 27. 27. Oni się będą przechadzali między drzewami Nabak, które nie mają kolców.
 28. 28. I pośród drzew figowych rozsadzonych w przyjemnym porządku.
 29. 29. Pod cieniem ich gęstych liści.
 30. 30. Nad brzegami wód bieżących;
 31. 31. Pomiędzy wielością rozmaitych owoców.
 32. 32. Które same naginają się do ręki, gdy je kto chce zbierać,
 33. 33. I spoczywać będą na wysokich łożach.
 34. 34. Utworzyłem osobno ich żony;
 35. 35. Utrzymałem ich panieństwo.
 36. 36. One będą ich kochać i cieszyć się tą młodością jak i oni.
 37. 37. One będą przeznaczone dla ludzi prawej strony,
 38. 38. Oddział który zajmie prawicę, składać się będzie z mnóstwa starożytnych.
 39. 39. I mnóstwa nowożytnych ludów.
 40. 40. Jakiż będzie los tych, którzy postawieni będą po lewicy.
 41. 41. Pośród wiatru ognistego i wrzącej wody.
 42. 42. Zostaną pogrążeni w przepaściach dymu gęstego.
 43. 43. Ten im nie przyniesie ani orzeźwienia, ani radości.
 44. 44. Wylani na ziemi na zbytnie rozkosze.
 45. 45. Oni się pogrążyli w najczarniejsze niegodziwości.
 46. 46. I rzekli:
 47. 47. Gdy umrzemy! kiedy po nas zostaną tylko proch i kości, czyż zostaniemy na nowo ożywieni?
 48. 48. Ojcowie nasi czyż mogą zmartwychwstać?
 49. 49. Odpowiedz im: Najpierwsi ludzie i ich potomstwo zmartwychwstaną.
 50. 50. Oni zostaną zgromadzeni na czas oznaczony w dniu ostatecznym.
 51. 51. A wy którzyście żyli w błędzie, i zaprzeczali wierze świętej.
 52. 52. Będziecie karmić się owocami drzewa Zakum.
 53. 53. Napełnicie niemi swe wnętrzności.
 54. 54. A potem połykać będziecie wrzącą wodę, pijąc ją.
 55. 55. Z skwapliwością spragnionego wielbłąda.
 56. 56. Takim będzie ich los w dzień sądu!
 57. 57. Wyprowadziłem was z nicestwa, czyż będziecie niedowiarkami?
 58. 58. Nasienie z którego rozmnażacie się,
 59. 59. Czy jest dziełem człowieka, czy Boga?
 60. 60. Ogłosiłem śmierci wyrok na rodzaj ludzki, i oni temu sprzeciwiać się nie mogą.
 61. 61. Mogę na waszem miejscu postawić innych ludzi, a was zmienić w inny kształt nie znany wam dotychczas.
 62. 62. Wiadomem wam jest o pierwszem stworzeniu, dla czegóż nie otworzycie oczu?
 63. 63. Jakie macie wyobrażenie o rolnictwie?
 64. 64. Czy to wy sprawujecie, że nasiona wschodzą? czy Boska opatrzność onemu wzrost daje?
 65. 65. Mogę je uczynić niepłodnem; a wówczas wy w waszej rozpaczy powiadacie zaraz:
 66. 66. Obciążeni jesteśmy długami, i żniwa zawiodły nasze oczekiwania.
 67. 67. Jakie wyobrażenie macie o wodzie, która wam służy do ugaszenia pragnienia?
 68. 68. Czy wy sprowadzacie obłoki? Czy potężna moc Boska?
 69. 69. Mogę ją uczynić słoną i gorzką. Dla czegóż serca wasze są zamknięte dla wdzięczności, a wy sami nieoświeceni.
 70. 70. Jakież wyobrażenie macie o ogniu który rozniecacie w drzewie.
 71. 71. Czy wy dajecie wzrost drzewu, które mu służy za pokarm? czy twórcza wola Boga?
 72. 72. Utworzyłem je dla waszej nauki i pożytku tych którzy wędrują po pustyniach.
 73. 73. Wysławiaj Imię twojego Boga, Boga Najwyższego!
 74. 74. Nie będę przysięgał na Zachód gwiazd.
 75. 75. Jest to straszna przysięga, czyż o tem nie wiecie?
 76. 76. Że Koran jest księgą szacowną.
 77. 77. Pisaną na tablicy strzeżonej.
 78. 78. Nie dotykajcie się go, nie będąc wprzód oczyszczeni.
 79. 79. Władca bowiem świata, jest jego Twórcą.
 80. 80. Czyż ma być przedmiotem waszych sporów?
 81. 81. Odrzucicieź wasz pokarm, albo fałsz mu zadacie?
 82. 82. Skoro kto z was jest blizkim skonu, i dusza go opuszcza.
 83. 83. Wy patrząc na jej rozłączenie, chcielibyście aby napowrót weszła wewnątrz.
 84. 84. Lecz Bóg jest wtedy blisko was, chociaż wy Go nie spostrzegacie.
 85. 85. Jeżeli nie macic być sądzeni i nagrodzeni lub ukarani.
 86. 86. Czemuż nie wstrzymujecie duszy ustępującej. Powiedźcie li jesteście szczeremi.
 87. 87. Jeżeli umierający należy do liczby tych którzy się mają do Przedwiecznego przybliżyć.
 88. 88. Usłyszy: Że pokój, wyborne pokarmy i rozkoszne ogrody będą jego udziałem.
 89. 89. I zostanie zamieszczonym między tymi, którzy zajmuje prawicę.
 90. 90. Towarzysze jego szczęścia, będą spieszyć aby go pozdrowić.
 91. 91. Lecz jeżeli należeć będzie do liczby niewiernych.
 92. 92. I tych którzy chodzili w błędzie.
 93. 93. Woda wrząca będzie jego siedliskiem.
 94. 94. Pogrążonym zostanie w płomieniach.
 95. 95. Te słowa są prawdą wiekuistą.
 96. 96. Wysławiaj Imię twojego Boga, Boga Najwyższego!