Quran translations in many languages

Quran in Polish

Al-Zalzalah

  1. 99. Surah az-Zalzalah

 [TRZĘSIENIE ZIEMI, objawiona w Medynie]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

  1. 1. Skoro ziemia doświadczy gwałtownego trzęsienia.
  2. 2. I wyrzuci z swego łona ciężary.
  3. 3. W ten dzień zapyta się człowiek co to znaczy?
  4. 4. W tym dniu ona powie ich losy,
  5. 5. Przez święty duch Prorocki.
  6. 6. W ten dzień po rozsądzeniu Boskiem, ludzie rozłącza się, jeden w prawo, drugi w lewo, dla ujrzenia swych uczynków,
  7. 7. Kto uczyniłdobrona wagę pyłku zobaczy to.
  8. 8. I kto popełnił złenawagę pyłku także zobaczy.