Quran translations in many languages

Quran in Polish

An-Naba’

 1. 78. Surah an-Naba’

[WIELKA NOWINA, objawiona w Mekce]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

 1. 1. Oni sprzeczają się,
 2. 2. O wielkiej nowinie (dniu zmartwychwstania);
 3. 3. Jest ona przedmiotem ich sporów,
 4. 4. Oni poznają prawdę,
 5. 5. Poznają ją nieomylnie.
 6. 6. Nie rozciągnąłżem ziemi, nakształt kobierca;
 7. 7. Nie wzniósłżem gór, żeby służyły jej za podporę?
 8. 8. Utworzyłem z niczego mężczyznę i niewiastę,
 9. 9. Dałem sen dla spoczynku.
 10. 10. Utworzyłem noc jako płaszcz.
 11. 11. Utworzyłem dzień do pracy;
 12. 12. Wzniosłem nad waszemi głowami siedmioro niebios sklepionych stałych;
 13. 13. Zawiesiłem tam jasną pochodnię!
 14. 14. Wylewam z obłoków deszcz obfity,
 15. 15. Który sprawuje zejście ziarn roślinnych.
 16. 16. I dodaje wzrostu drzewom waszych ogrodów.
 17. 17. Dzień odłączenia się, jest czasem oznaczonym.
 18. 18. W dniu tym, głos trąby rozlegać się będzie, przyjdziecie zgromadzeni.
 19. 19. Otworzy się niebo, w którem ujrzycie bramy.
 20. 20. Góry będą miotane po powietrzu jak obłoki,
 21. 21. Piekło rozciągnie swe sieci,
 22. 22. Złośliwi niewierni w nie wpadną,
 23. 23. I wieki tam zostawać będą.
 24. 24. Oni tam nie będą kosztowali snu słodyczy, i nie znajdą niczego czemby mogli ugasić pragnienie.
 25. 25. Wrząca i zepsuta woda
 26. 26. Będzie jedynym ich napojem. Nagroda ich godna.
 27. 27. Oni nie chcieli wierzyć, iż będą zdawali rachunek.
 28. 28. Oni bluźnili przeciw świętej wierze.
 29. 29. Lecz ja zapisuję wszystkie ich sprawy.
 30. 30. Doświadczajcie kar, których srogość tylko powiększać się będzie.
 31. 31. Przybytek szczęścia będzie własnością ludzi cnotliwych.
 32. 32. Będzie zasadzonym drzewami i winogronami.
 33. 33. Córki niebiańskie z łonem zaokrąglonem, jednego wieku, będą jego ozdobą;
 34. 34. Pić będą z czasz napełnionych;
 35. 35. Rozmowy niesforne i kłamstwa wygnane będą z tego miejsca.
 36. 36. Taką jest nagroda Boga, Ona wystarczy do szczęścia.
 37. 37. On jest Panem nieba, ziemi i ogromnych przestrzeni; miłosierdzie jest Jego udziałem; On nie będzie rozmawiał z swojemi stworzeniami.
 38. 38. W dniu onym Gabryel stanie z Aniołami w szeregach, nikt tam przemawiać nie będzie tylko ten, któremu Najwyższy dozwoli, i ten powie tylko to co jest sprawiedliwem.
 39. 39. Dzień ten przyjdzie, jest to prawda niewątpliwa. Niech ten kto się chce nawrócić, obraca swe serce do Pana.
 40. 40. Groziłem wam blizką karą!
 41. 41. W dniu onym zobaczą, ludzie obraz spraw swoich; a niewierni wołać będą: Czemuż Bóg nie sprawił abyśmy byli w proch obróceni?