Quran translations in many languages

Quran in Polish

An-Najm

 1. 53. Surah an-Nadżm

[GWIAZDA, objawiona w Mekce]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

 1. 1. Przysięgam na zachód gwiazdy.
 2. 2. Wasz współziomek, o Korejszyci, nie jest w błędzie, bo nie był zwiedziony.
 3. 3. On nie postępuje za własnem światłem.
 4. 4. Wszystko co opowiada, jest z Bożego natchnienia.
 5. 5. Ten kto posiada moc nauczył go.
 6. 6. Silny, przejęty umiejętnością najwyższą.
 7. 7. Usiadł był na najwyższym horyzoncie.
 8. 8. Poleciał do Proroka.
 9. 9. Przybliżył się na odległość dwóch łuków, a nawet bliżej jeszcze.
 10. 10. I udarował sługę Bożego objawieniem.
 11. 11. Mahomet opowiada to tylko, co mu jest wiadomem.
 12. 12. Będziecież spierać się o to widzenie?
 13. 13. Tego Anioła już on widział.
 14. 14. Niedaleko drzewa Nabak, które otacza krainę rajskich rozkoszy.
 15. 15. Blizko tego drzewa, jest ogród ucieczki.
 16. 16. Drzewo Nabak było ocienione oponą, która je okrywała.
 17. 17. Oko Proroka zachowuje świetność Boskiej wielkości.
 18. 18. On widział największe cuda nieba.
 19. 19. Co myślicie o bóstwach El-Lata i Al-Ozza?
 20. 20. I o Menacie, trzeciem ich bożyszczu?
 21. 21. Czyż wy będziecie mieć synów, a Bóg córki?
 22. 22. Taki podział byłby niesprawiedliwym.
 23. 23. Bóstwa wasze maja tylko czcze nazwiska; wy i wasi ojcowie wymyśliliście ich z niczego. Niebo czci waszej nigdy nie potwierdzi. Ślepe uprzedzenie i namiętności są, waszemi przewodnikami, chociaż wam danem było światło Boże.
 24. 24. Człowiek, czyż może posiąść wszystko czego żąda.
 25. 25. Życie doczesne i przyszłe należą, do Boga.
 26. 26. Próżncm byłoby wstawianie się duchów niebieskich za niewiernymi.
 27. 27. Bóg jeden tylko może uznać użytecznem wstawienie się ich; łaski tej udziela tylko tym którzy Mu się podobają.
 28. 28. Niewierni utrzymują że Aniołowie są to córki Boga.
 29. 29. To mylne mniemanie jest bezzasadncin, zdanie ich daleklem jest prawdy.
 30. 30. Unikaj niewiernego, który odrzuca Islam, on ubiega się tylko za ziemskimi rozkoszami.
 31. 31. I to jest całą jego umiejętnością; lecz Bóg zna tego, kto jest obłąkanym, i tych, którzy postępują za pochodnią prawdy.
 32. 32. Do niego należy panowanie nad niebem i ziemią; On zastosuje swe kary do niegodziwych występków, a sprawiedliwym udzieli najwyższą szczęśliwość.
 33. 33. Ci którzy strzegą się niegodziwości, a tylko wykraczają tam, gdzie nieuchronnie jest do tego powodem, słabość ludzka: doświadczą jak wielkiem jest miłosierdzie Boskie. Bóg was zna doskonale; On was stworzył z błota ziemi; On was widzi, gdy jeszcze w łonie matek jesteście niekształtnemi bryłami. Nie usprawiedliwiajcie więc sami siebie; bo On zna dobrze wszystkich tych którzy się Go boją.
 34. 34. Cóż powinniście myśleć o tych którzy oddalają się od wiary?
 35. 35. Którzy przez chciwość, żałuje uczynienia najmniejszego daru?
 36. 36. Czyż oczy ich pojmują tajemnice natury? czyż wiedza o przyszłości.
 37. 37. Nieopowiadanoż im prawd, które obejmuje księga Mojżesza?
 38. 38. I podań Abrahama, wiernego przykazaniom?
 39. 39. Nikt nie będzie nosił ciężaru za drugiego.
 40. 40. Każdy za swoje uczynki odbierze nagrodę.
 41. 41. Wkrótce, wszystkie sprawy śmiertelnych zostaną odkryte.
 42. 42. I sprawiedliwą nagrodę odbiorą za nie.
 43. 43. Bóg jest końcem wszystkich rzeczy.
 44. 44. On sprawuje radość i smutek.
 45. 45. Daje śmierć i życie.
 46. 46. On stworzył człowieka i niewiastę.
 47. 47. Z ziemi z wodą zmieszanej.
 48. 48. On drugi raz wyprowadzi stworzenie.
 49. 49. On rozdziela dostatki, i dozwala cieszyć się niemi.
 50. 50. On jest Panem kanikuły.
 51. 51. On wyniszczył Adejczyków,
 52. 52. I Temudejczyków, i nikt nie mógł uchronić się przed jgo zemstą.
 53. 53. Przed nimi zniszczył lud Noego, oddany zdrożnym niegodziwościom.
 54. 54. On zrujnował miasta przestępne.
 55. 55. I stały się rozwalinami.
 56. 56. Ijeszczeż o cudach Boskich będziecie powątpiewać?
 57. 57. Mahomet was naucza jak i pierwsi Apostołowie.
 58. 58. Zbliża się dzień, Bóg tylko może go objawić.
 59. 59. Będziecież dziwić się prawdom które wam ogłaszam?
 60. 60. Śmiejecie się gdy powinniście płakać.
 61. 61. Radujecie się bez powodu.
 62. 62. Wiernil kłaniajcie się Bogu i bądźcie oddani czci Jego.