Quran translations in many languages

Quran in Polish

An-Nâs

  1. 114. Surah an-Nâs

 [LUDZIE – Objawiona w Mekce]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego

  1. 1. Mów [Muhammadzie]! Ufność moją pokładam w Panu ludów,
  2. 2. Królu ludów.
  3. 3. Prawdziwym Bogu wszechświata.
  4. 4. Strzegąc się złośliwych zwodnictw szatańskich.
  5. 5. Które czynią podniety w sercu ludzkiem oraz,
  6. 6. Odnapaści złych duchów i ludzi niegodziwych.