Quran translations in many languages

Quran in Polish

An-Nâziʽât

 1. 79. Surah an-Nâzi’ât

 [ANIOŁOWIE PORYWAJĄCY DUSZE, objawiona w Mekce]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

 1. 1. Przysięgam na Aniołów, porywające dusze gwałtownie.
 2. 2. I na tych którzy je wiernym unoszą łagodnie;
 3. 3. Na tych którzy prędko przebiegają powietrze.
 4. 4. Na tych którzy przewodniczą sprawiedliwym;
 5. 5. Na tych którzy kierują przeznaczeniem świata,
 6. 6. W dniu kiedy głos trąby rzuci przestrach.
 7. 7. I odezwie się po raz drugi.
 8. 8. Wszystkich serca strachem zostaną przejęte.
 9. 9. Oczy będą pokornie spuszczone.
 10. 10. Czy my powrócimy na ziemię? zapytają niewierni.
 11. 11. Chociaż kości nasze w proch się obrócą.
 12. 12. Zmartwychwstanie to jest bajką zapewne.
 13. 13. Jeden tylko głos da się słyszeć,
 14. 14. A oni pójdą na dno piekła.
 15. 15. Czy ty znasz dzieje Mojżesza?
 16. 16. Gdy Bóg zawołał w świętej dolinie Tuwa, przy górze Synai:
 17. 17. Idź do Faraona bezbożnego,
 18. 18. I powiedz mu: Jeżeli chcesz być oczyszczonym od grzechów,
 19. 19. Naprowadzę cię na drogę, którą pójdziesz do Boga, lecz lękaj się kar Jego.
 20. 20. I okazał mu Mojżesz cuda ręka, własną z świętej łaski Boga.
 21. 21. Lecz ten nie uwierzył, był przeciwnym.
 22. 22. Odwrócił się i starał się o zgubę Mojżesza.
 23. 23. Zebrał swym wyrokiem wszystek lud do siebie, i rzekł:
 24. 24. Jam jest Bóg wasz najwyższy!
 25. 25. Pan zesłał na niego karę tego i tamtego świata.
 26. 26. Jest to przykład bijący dla tego, kto ma bojaźń Boga.
 27. 27. Czyż trudniej było was stworzyć, czy zbudować niebo.
 28. 28. Czyż nie widzicie jak ufundował niebo, podniósł jego wysokość, tworząc w niem co tylko potrzebnem było?
 29. 29. Jak okrył noc ciemnością, i wyprowadził światło słoneczne dnia.
 30. 30. Jak rozpostarł ziemię.
 31. 31. I wyprowadził z niej trawy, rośliny i wody.
 32. 32. Wzmocniwszy górami.
 33. 33. Wszystko to na wasz pożytek, i dla trzód waszych.
 34. 34. A gdy przyjdzie ów wielki dzień.
 35. 35. Wtenczas opamiętają się ludzie w swych ziemskich czynnościach, i na co zasłużyli.
 36. 36. Piekło będzie przepełnione rozmaitemi mękami.
 37. 37. Wtedy wszelki człowiek zuchwały,
 38. 38. Który przekładał żywot doczesny,
 39. 39. Zajmie mieszkanie w piekle.
 40. 40. Ci zaś którzy zawsze czuli bojaźń, strzegli się zabaw światowych, pobudzających do złych uczynków;
 41. 41. Przyjęci zostaną do raju, i mieszkać będą. w rozkosznych ogrodach.
 42. 42. Zapytają ciebie [Muhammadzie]! kiedy będzie dzień sądny? kiedy nastąpi ta chwila straszliwa?
 43. 43. Wiedzieć tego nie możesz.
 44. 44. Bóg sam go naznaczył; do Niego należy ta wiadomość.
 45. 45. Ty tylko masz napominać tych, którzy mają bojaźń Boga.
 46. 46. Zdawać się będzie ludziom w tym dniu straszliwym, iż w grobach tylko dzień lub noc jedną bawili, i że na świecie, także nie dłużej zostawali.