Quran translations in many languages

Quran in Polish

Ar-Rahmân

 1. 55. Surah ar-Rahmân

[MIŁOSIERNY, objawiona w Medynie]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

 1. 1. Bóg miłosierny nauczył Koranu.
 2. 2.Onstworzył człowieka.
 3. 3. Dał mu rozum.
 4. 4. Słońce i księżyc obiegają koła, które im przeznaczył.
 5. 5. Rośliny i drzewa czcza go.
 6. 6.Onstworzył niebiosa; On utworzył szalę.
 7. 7. Iżby się nie oszukiwanona
 8. 8. Ważcie sprawiedliwie i strzeżcie się oszustwa.
 9. 9.Onstworzył ziemię dla swoich stworzeń.
 10. 10. Ona jest matką wszystkich owoców, z jej żyznego łona wyrastapalma, której kwiaty pokryte są łupina.
 11. 11. Ona rodzi zboże, które wypuszcza trawę l łodygę.
 12. 12. Któremuż z Boskich dobrodziejstw możecie zaprzeczyć?
 13. 13. Utworzył człowieka z ziemi gliniastej.
 14. 14. Utworzył też glenjuszów z ognia czystego bez dymu.
 15. 15. Któremuż z Boskich dobrodziejstw możecie zaprzeczyć?
 16. 16. On jest panem obu wschodów,
 17. 17. On jest Panem obu Zachodów.
 18. 18. Któremuż z Boskich dobrodziejstw możecie zaprzeczyć?
 19. 19. On rozdzielił wody w obu poblizkich morzach.
 20. 20. I wzniósł pomiędzy niemi przegrodę iżby się nie mieszały.
 21. 21. Któremuż z Boskich dobrodziejstw możecie zaprzeczyć?
 22. 22. Jedno i drugie dostarcza pereł i korali.
 23. 23. Któremuż z Boskich dobrodziejstw możecie zaprzeczyć?
 24. 24. Okręta które się wznoszą jak góry po morzach są Jego dziełem.
 25. 25. Któremuż z Boskich dobrodziejstw możecie zaprzeczyć?
 26. 26. Wszystko co jest na ziemi przeminie.
 27. 27. Oblicze tylko Boskie zostanie na wieki otoczone chwałą i wspaniałością.
 28. 28. Któremuż z Boskich dobrodziejstw możecie zaprzeczyć?
 29. 29. Wszystko co jest na niebie i ziemi wznosi swe modły do Niego; codzień nowe staranie około świata zajmuje Go.
 30. 30. Któremuż z Boskich dobrodziejstw możecie zaprzeczyć?
 31. 31. O! ludzie i duchy! Oko moje baczne czuwa nad wami.
 32. 32. Któremuż z Boskich dobrodziejstw możecie zaprzeczyć?
 33. 33. Jeżeli możecie przestąpić granice nieba i ziemi, uciekajcie, ale wola moja, jest dla was nie przebytą zaporą.
 34. 34. Któremuż z Boskich dobrodziejstw możecie zaprzeczyć?
 35. 35. Pociski ogniste bez dymu, i z dymem bez ognia, rzucane będą na was i nie będziecie mogli przed niemi uchronić się.
 36. 36. Któremuż z Boskich dobrodziejstw możecie zaprzeczyć?
 37. 37. Gdy niebo otworzy się, i będzie tak świetnem jak róża, albo jak napięta skóra czerwono malowana.
 38. 38. Któremuż z Boskich dobrodziejstw możecie zaprzeczyć?
 39. 39. Natenczas nie będą pytać ludów i duchów, jakie popełnili grzechy.
 40. 40. Któremuż z Boskich dobrodziejstw możecie zaprzeczyć?
 41. 41. Niegodziwych poznają po pewnych znakach i pochwycą ich za włosy i nogi.
 42. 42. Któremuż z Boskich dobrodziejstw możecie zaprzeczyć?
 43. 43. Oto piekło które bezbożni uważali zmyślonem!
 44. 44. Oprowadzą ich około płomieni i wody wrzącej.
 45. 45. Któremuż z Boskich dobrodziejstw możecie zaprzeczyć?
 46. 46. Ci którzy się boją sądu otrzymają w nagrodę ogrody.
 47. 47. Któremuż z Boskich dobrodziejstw możecie zaprzeczyć?
 48. 48. One będą przyozdobione gaikami.
 49. 49. Któremuż z Boskich dobrodziejstw możecie zaprzeczyć?
 50. 50. Z każdego będą wytryskiwać źródła.
 51. 51. Któremuż z Boskich dobrodziejstw możecie zaprzeczyć?
 52. 52. W każdym z nich rosnąć będą rozmaite owoce w obfitości.
 53. 53. Któremuż z Boskich dobrodziejstw możecie zaprzeczyć?
 54. 54. Goście tego przybytku, leżąc na kobiercach podszywanych złoto-głowem, używać będą podług żądz swoich wszelkich wygód.
 55. 55. Któremuż z Boskich dobrodziejstw możecie zaprzeczyć?
 56. 56. Tam będą młode dziewice z skromnym wzrokiem, których piękności nieskaził nigdy żaden człowiek ani duch.
 57. 57. Któremuż z Boskich dobrodziejstw możecie zaprzeczyć?
 58. 58. One są podobne do hjacyntów i pereł.
 59. 59. Któremuż z Boskich dobrodziejstw możecie zaprzeczyć?
 60. 60. Nagroda za cnotę, nie powinnaż być wspaniałą?
 61. 61. Któremuż z Boskich dobrodziejstw możecie zaprzeczyć?
 62. 62. Obok tych miejsc czarownych ukażą się dwa inne ogrody.
 63. 63. Któremuż z Boskich dobrodziejstw możecie zaprzeczyć?
 64. 64. Wieczna zieloność będzie ich ozdobą.
 65. 65. Któremuż z Boskich dobrodziejstw możecie zaprzeczyć?
 66. 66. Źródła wytryskające będą je zdobić.
 67. 67. Któremuż z Boskich dobrodziejstw możecie zaprzeczyć?
 68. 68. Daktyle, granaty, i inne rozmaite owoce będą tam zgromadzone.
 69. 69. Któremuż z Boskich dobrodziejstw możecie zaprzeczyć?
 70. 70. Huryski przecudnej piękności, ożywiać będą ten przybytek.
 71. 71. Któremuż z Boskich dobrodziejstw możecie zaprzeczyć?
 72. 72. Dziewice te z pięknem! czarnemi oczyma, będą zakryte przepysznemi zasłonami.
 73. 73. Któremuż z Boskich dobrodziejstw możecie zaprzeczyć?
 74. 74. Żaden człowiek ani duch, nigdy nie znieważył ich wstydu.
 75. 75. Któremuż z Boskich dobrodziejstw możecie zaprzeczyć?
 76. 76. Mężowie ich spoczywać będą na zielonej murawie i wspaniałych łożach.
 77. 77. Któremuż z Boskich dobrodziejstw możecie zaprzeczyć?
 78. 78. Niech będzie błogosławionem Imię Przedwiecznego, którego otaczają: Chwała i wspaniałość.