Quran translations in many languages

Quran in Polish

Ash-Shams

 1. 91. Surah asz-Szams

[SŁOŃCE, objawiona w Mekce]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

 1. Przysięgamnasłońce i jego świecące się promienie.
 2. 2. Na księżyc, za niem postępujący;
 3. 3. Na dzień gdy go widzicie w całej świetności;
 4. 4. Na noc zakrywającą jego jasne czoło;
 5. 5. Na niebo i jego stworzyciela,
 6. 6. Na ziemię i tego któryjąrozciągnął;
 7. 7. Na duszę i tego któryjąudoskonalił,
 8. 8. Dając skłonność do dobrego i złego.
 9. 9. Przysięgam: Że ten ktojączystą zachowa, użyje szczęśliwości.
 10. 10. Ten zaś ktojązepsuje, stanie się ofiarą nieszczęścia.
 11. 11. Temudejczykowie oddani występkom, zaprzeczyli prawdzie posłania Saleha.
 12. 12. Skoro najwystępniejszy z nich nadszedł.
 13. 13. Sługa Boży zawołał doń: Oto wielbłądzica którą Bóg wyprowadził ze skały, dozwólcie jej spożyć pokarm i napój.
 14. 14. Oni uważali Proroka za zwodziclela i zabili to cudowne zwierzę. Kary niebieskie spadłynanich, i wszyscy zarówno zostali ukarani.
 15. 15. I Pan nie obawia się skutków tego.