Quran translations in many languages

Quran in Polish

At-Takâthur

  1. 102. Surah at-Takâthur

[CHCIWOŚĆ, objawiona w Mekce]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

  1. 1. Chciwość zbierania bogactw, zajmuje was najbardziej,
  2. 2. Dopóki nie wstąpicie do grobów.
  3. 3. Dowiecie się.
  4. 4. Powtarzam, dowiecie się wszystkiego.
  5. 5. Ah, gdybyście byli to wiedzieli.
  6. 6. Zobaczycie wtedy piekło.
  7. 7. Zobaczycie je z największą pewnością.
  8. 8. Wtedy badani będziecie o przyjemności doczesnego życia.