Quran translations in many languages

Quran in Polish

At-Takwîr

 1. 81. Surah at-Takuîr

 [SŁOŃCE ZAMKNIĘTE, objawiona w Mekce]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

 1. 1. Przyjdzie dzień w którym słońce zamknie się (lub zgaśnie).
 2. 2. A gwiazdy z sklepienia niebieskiego spadaćbędą;
 3. 3. Góry zostaną uniesione w powietrze;
 4. 4. Wielbłądzicanaoźrebieniu zaniedbaną zostanie przez człowieka.
 5. 5. Zwierzęta drapieżne gromadami snuć siębędą.
 6. 6. Otchłanie oceanu zleją się,
 7. 7. A dusze z swemi martwemi zwłokami połączą się.
 8. 8. Kiedy dziewicy pogrzebionej za życia
 9. 9. Zapytają, jaką, popełniła zbrodnię.
 10. 10. Wówczas otwartą, zostanie księga przedwieczna.
 11. 11. Gdy spadnie zasłona z nieba, zwiną, się jego sklepienia.
 12. 12. I piekło żarzyć się będzie.
 13. 13. Gdy raj się zbliży.
 14. 14. W dzień ten każda dusza wyspowiada swe ziemskie czynności.
 15. 15. Nic przysięgamnawsteczne gwiazdy.
 16. 16. Które wysoko biegną, i nikną,.
 17. 17. Na noc rozpościerającą, ciemność.
 18. 18. I dzień przemijający w świetle,
 19. 19. Że Koran jest słowem posła Bożego, Anioła świętego.
 20. 20. Który ma powagę u Boga potężnego.
 21. 21. Któremu posłusznisąi wierni Anieli.
 22. 22. Współziomek wasz Mahomet, nie jest szalonym, ani też natchnionymodczarta;
 23. 23.Onwidzi Gabryela na wysokości obłoków, niosącego światłość;
 24. 24. Nie domyślił się tajemnic, ale mu zostały odkryte.
 25. 25. Nie są, to słowa szatana ukamienowanego.
 26. 26. Jakimże myślom oddajecie się?
 27. 27. Koran jest nauką, dla całego świata.
 28. 28. Dla tych z pomiędzy was którzy szukają prawdziwej wiary.
 29. 29. Ale wy możecie to tylko chcieć co Bóg chce; Bóg Panświatów.