Quran translations in many languages

Quran in Polish

At-Tîn

  1. 95. Surah at-Tîn

 [FIGOWE DRZEWO, objawiona w Mekce]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

  1. 1. Przysięgamnadrzewo figowe i oliwne.
  2. 2. Na górę Sinai.
  3. 3. Na święte miejsce Mekki.
  4. 4. Utworzyłem człowieka w najpiękniejszym kształcie.
  5. 5. Potem rzucę gonanajniższy szczebel drabiny.
  6. 6. Wyjąwszy tych którzy wierzą, i czynią, dobrze,boci mieć będą doskonała nagrodę.
  7. 7. Dla czegóż miałbyś jeszcze uważać prawdziwą religję za kłamstwo.
  8. 8. Bóg nie jestże najlepszym z sędziów.