Quran translations in many languages

Quran in Polish

Az-Zukhruf

 1. 43. Surah az-Zukhruf

 [OZDOBY ZŁOTE, objawiona w Mekce]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

 1. 1. H. M.

Przysięgam na księgę nauki,

 1. 2. Zesłał ją Bóg w języku Arabskim, iżbyście zrozumieli.
 2. 3. Mieści się ona w księdze wielkiej, ona jest wysoki i mądra.
 3. 4. Mamże was pozbawić Boskiej nauki, dla tego że wy jesteście przewrotni?
 4. 5. Iluż Proroków ogłaszało ludom prawa Boga?
 5. 6. Żaden z nich nie ustrzegł się ich szyderczych najgrawan,
 6. 7. Wyniszczyłem daleko potężniejsze narody, od mieszkańców Mekki. Jest to przykład, który mają. przed oczyma.
 7. 8. Pytaj ich, kto jest Stworzycielem nieba i ziemi? oni odpwiadają:
 8. 9. Ten który posiada umiejętność i potęgę, który zrówna ziemię, i ponakreślał drogi, żeby po nich ludzie chodzili.
 9. 10. Który spuszcza deszcz spokojny, dla użyźnienia nieurodzajnej ziemi. On podobnież wskrzesi umarłych.
 10. 11. On to wszystkie jestestwa z nicestwa wyprowadził; dał wam okręta, czworonożne zwierzęta, dla przenoszenia was z miejsca na miejsce.
 11. 12. Noszeni po morzach i ziemi, nie powinniścież przypominać sobie o Jego dobrodziejstwach? mówiąc: Chwała temu, który poddał stworzenia naszym potrzebom! Myśmy nie mogli sami sobie zapewnić takich korzyści.
 12. 13. My wszyscy powrócimy do Boga.
 13. 14. Człowiek niewdzięczny myślał, że Bóg miał dzieci ze swojemi stworzeniami.
 14. 15. Czyżby On wybierał sobie córki z pomiędzy stworzeń, a was wybrał za swoich synów?
 15. 16. Skoro wam oznajmia o narodzeniu się istoty która przypisujecie Bogu, czoło wasze okrywa się posępnością i smutek was ogarnia.
 16. 17. Czyż powiedzą, że Przedwieczny jest ojcem tak wymyślnego stworzenia jako jest córka, której młodość przebiega na ubieraniu się i przyozdabianiu i która zawsze spiera się bezzasadnie?
 17. 18. Oni utrzymują, że Aniołowie słudzy Boga są kobietami. Czyż oni byli przy ich utworzeniu? Oni będą zapytywani a świadectwo ich zapisanem zostanie.
 18. 19. Oni dodają: Gdyby Bóg chciał, my byśmy się im nie kłaniali. Czyż niebo nakazywało kiedy cześć taką? lecz oni blużnią.
 19. 20. Czyż zesłałem jaką księgę dla nich przed Koranem, czy ją mają.
 20. 21. Bynajmniej, ale oni mówią. Znaleźliśmy ojców naszych przywiązanych do jednej wiary, i tej trzymamy się.
 21. 22. Ilekroć razy słudzy moi opowiadali wiarę w jakiem mieście, naczelnicy ludu toż samo im mówili: my trzymamy się wiary ojców naszych.
 22. 23. Lecz my wam przynosimy lepszą, nauką, mówili Apostołowie. A my odrzucamy, odpowiadali niewierni, wszystko cokolwiekbyście chcieli nam ogłaszać.
 23. 24. Zemszczoną będzie wzgarda praw Boga! Patrz jaka była straszna kara na bałwochwalców.
 24. 25. Abraham rzekł do swego ojca i do ludu, ja nie należę do waszego bałwochwalstwa.
 25. 26. Kłaniam się tylko Temu, który mnie stworzył i oświeca.
 26. 27. On zostawił swą wiarę następcom swoim, iżby się nawrócili do Boga.
 27. 28. Kary moje odwracałem od Arabów, aż póki prawda z Prokiem nie przyjdą ich nauczać.
 28. 29. Skoro ujrzeli prawdę, poczytali ją. za kłamstwo i chcieli jej wierzyć.
 29. 30. Oni mówili: żeby Koran zesłany był obywatelowi najmożniejszemu, z pomiędzy mieszkańców dwóch miast, uwierzylibyśmy mu.
 30. 31. Czyż oni są szafarzami łask Boskich? Ja podzieliłem dostatki ziemskie; postanowiłem dostojności rozróżniające ludzi, król podnoszą i poniżają, udzielają jednym panowanie, drugim posłuszeństwo. Łaski nieba więcej znaczą od wszystkich dóbr, przez nich zbieranych.
 31. 32. Gdybym się nie obawiał, żeby cała ziemia nie podpadła bezbożności, dałbym niewiernym domy pokryte srebrem; ze wschodami do nich podobnemi.
 32. 33. Podwoje byłyby z tegoż drogiego kruszcu, łoża gdzieby oni spoczywali, podobnież byłyby bogate.
 33. 34. Ozdoby złote byłyby dodanemi do tej świetności. Ale cała ta okazałość dostatków ziemskich, jest tylko przemijającym blaskiem; bo nagroda cnoty jest w ręku Boga.
 34. 35. Ci którzy odrzucają Boskie przykazania, szatana mieć będą za wiecznego towarzysza.
 35. 36. On ich sprowadzi z prawej drogi, a oni myśleć będą., że się jej trzymają.
 36. 37. Skoro staną przed sądem Najwyższego, zawołają: O! gdyby się było podobało Bogu, żeby nas od ciebie oddzielała taka przestrzeń, jaka oddziela zachód, od wschodu! nieszczęśliwy nasz towarzyszu i uwodzicielu!
 37. 38. Ale w dniu zmartwychwstania żal niegodziwych nie ochroni ich od ognia piekielnego.
 38. 39. Czyż możesz dokazać, aby głusi mogli słyszeć? Możnaż prowadzić ślepych i pogrążonych w obłąkaniu?
 39. 40. Ja zemszczę się na nich, choćby śmierć twoja, poprzedziła spełnienie moich pogróżek.
 40. 41. Albo też zatrzymam cię, abyś był świadkiem wykonania się onych; ukaranie ich nie przechodzi mojej potęgi.
 41. 42. Zachowaj wiernie moje objawienie; idziesz drogą sprawiedliwości.
 42. 43. Niech Koran służy tobie za naukę, i niech lud oświeca; zdasz z niego rachunek.
 43. 44. Pytaj się Proroków którzy poprzedzili ciebie, czyż im dałem inną wiarę, prócz w Boga jedynego.
 44. 45. Pośrednik woli mojej Mojżesz, rzekł do Faraona i jego dworzan: Jestem sługą władcy światów!
 45. 46. Kiedy on im ogłaszał boskie wyroki, oni się najgrawali z jego nauki.
 46. 47. Zdziałałem w oczach ich największe cuda, i utrapiłem ich żeby się do mnie nawrócili.
 47. 48. Czarodzieju! mówili oni do Proroka, błagaj za nami miłosierdzia Boga twojego, podług przymierza które z tobą zawarł; a my będziemy tobie posłuszni.
 48. 49. Zawiesiłem kary moje, a oni pogwałcili swoje obietnice.
 49. 50. Faraon zgromadziwszy ludy swoje, mówił do nich: czyż panowanie nad Egiptem nie do mnie należy? te rzeki i kanały, nie plynąż podług praw moich, czyż wy inaczej myślicie?
 50. 51. Nie jestemże ja lepszy, od jednego zwodziciela nędznego?
 51. 52. Który ledwo umie mówić.
 52. 53. Jestże on przybrany w złote manele? grono Aniołów czyż towarzyszy jego krokom?
 53. 54. On poddanych swoich wprowadził w lekkomyślność, i oni mu byli posłuszni, ponieważ byli bezbożni.
 54. 55. Występki ich przyzwały gniew nieba i zostali w wodach pogrążeni.
 55. 56. Ukaranie ich, służyć powinno za przykład potomności.
 56. 57. Wystawiono bałwochwalcom na przykład Syna Marji Jezusa, a oni ani słuchać nie chcieli o nim.
 57. 58. Maż on być lepszym od naszych bogów, zawołali. Oni to pytanie zadali aby tylko wieść spory, bo duch niezgody nimi rządził.
 58. 59. Syn Marji jest tylko sługą boskim, niebo go osypało swojemi względami i dało go za przykład Hebrajczykom.
 59. 60. Mogę was zniszczyć i na wasze miejsce zesłać na ziemię Aniołów.
 60. 61. Jezus będzie przykładem i nauka poprzedzającą zbliżenie ostatecznego sądu. Strzeżcie się wątpić o jego przyjściu.
 61. 62. Niech szatan nie sprawi tego abyście odrzucili tę prawdę;on jest waszym otwartym nieprzyjacielem.
 62. 63. Skoro Jezus pokazał się wśród cudów na ziemi, rzekł do ludzi: Przychodzę objawić wam prawdę, i oświecić was w wątpliwościach waszych. Bójcie się Boga, a mojej nauki trzymajcie się.
 63. 64. On jest moim i waszym Panem! służcie Mu, oto jest droga, zbawienia.
 64. 65. Spór wszczął się między Chrześcianami, i poformowały się odszczepieństwa, ale biada niegodziwym, bo oni w dzień sądu ukarani zostaną.
 65. 66. Czyż czekają aż ostateczna godzina zachwyci ich pośród nieczułości?
 66. 67. Przyjaciele na ziemi, na tamtym świecie będą nieprzyjaciółmi pomiędzy sobą.; pomiędzy sprawiedliwymi zaś czuła przyjaźń utrzymywać się będzie.
 67. 68. Czciciele moi, w dniu owym nie będziecie doświadczać smutku, ani trwogi.
 68. 69. Wierni, którzy wyznawali Islam, wolni będą od napaści onych.
 69. 70. Powiedzą im: Wnijdżcie do ogrodów rozkoszy, wy i wasze małżonki cnotliwe; serca wasze niech się oddadzą rozkoszy.
 70. 71. Podawać im będą napoje w złotych czaszach; serca znajdą w miejscu tem wszystko, czego tylko mogą, żądać; oczy wszystko to co może je zachwycić; i te rozkosze będą wieczne.
 71. 72. Oto jest raj, który wam zapewniają wasze uczynki.
 72. 73. Pożywajcie owoce rosnące tam w obfitości.
 73. 74. Występni będą wiecznie pastwą męczarni okropnych piekielnych.
 74. 75. Srogość ich nigdy się nie złagodzi, i występni będą zachowywać ponure milczenie.
 75. 76. Los ich nie jest niesprawiedliwym, oni byli niesprawiedliwi sami dla siebie.
 76. 77. Powiedzą: O! Maleku, proś Boga żeby nas zatracił. On im odpowie: Wy wiecznie żyć będziecie.
 77. 78. Narody! ludy! podałem wam prawdziwą wiarę, ale część większa ma ją w obrzydzeniu.
 78. 79. Jeżeli oni zastawiają sidła, ja na nich zastawię inne.
 79. 80. Sądzą, że nie znam ich tajemnic, że nie słyszę ich rozmów? one są odkryte przedcmną, a posłańcy niebiescy zapisują je.
 80. 81. Powiedz im: Jeśliby Bóg miał syna, ja jako Jego sługa wiedziałbym o tom, lecz precz od Niego te bluźnierstwa.
 81. 82. Chwała Bogu! Panu nieba i ziemi! On siedzi na Najwyższym Tronie.
 82. 83. Dozwól im tracić czas na próżnych sporach. Dzień im przyobiecany pośród onych zachwyci ich.
 83. 84. Bóg jest na niebie i na ziemi, bowiem jako Przedwieczny posiada mądrość i umiejętność.
 84. 85. Niech będzie błogosławiony na niebie i ziemi panujący, który rozkazuje przepaściom przestrzeni, który zna godzinę, i przed którym my staniemy.
 85. 86. Fałszywe bogi którym kłaniają, się, nie mają mocy wstawienia się; ale ten który daje świadectwo prawdzie, w która wierzy, cieszy się tą korzyścią.
 86. 87. Pytaj, kto ich stworzył? odpowiedzą: Bóg. Dla czegóż więc oddalacie się od prawdy?
 87. 88. Panie! zawołał Prorok, oni nie mają wiary.
 88. 89. Oddal się od nich, i życz im pokoju, rzekł Pan, a wkrótce zobaczą!