Quran translations in many languages

Quran in Polish

Luqmân

 1. 31. Surah Luqmân

[LOKMAN, objawiona w Mekce]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

 1. 1. A. L. M.

Te litery oznaczają księgę mądrości.

 1. 2. Ona jest rękojmią łask boskich, i światłem dla dobroczynnych.
 2. 3. I tych którzy odprawiają modlitwy, dają jałmużny i wierzą w przyszłe życie.
 3. 4. Oni idą za światłem wiary, szczęśliwość będzie ich udziałem.
 4. 5. Są ludzie, którzy najgrawają się z wiary, uczą się nikczemnych powieści, dla uwiedzenia swych bliźnich, i zwrócenia ich z prawej drogi, lecz kara hańbiąca będzie ich nagrodą.
 5. 6. Gdy im czytasz zdania z Koranu, oni dumnie odwracają głowo jakby nie rozumieli podobnie tym którzy mają zatkane uszy, ogłoś im męczarnie jakie ich czekają.
 6. 7. Wierni którzy postrzegali cnoty, mieszkać będą w rozkosznych ogrodach.
 7. 8. Oni tam wiecznie zostawać będą. Obietnice Boskie są nieomylne, bo On jest potężny i mądry.
 8. 9. On utworzył niebo bez widzialnych kolumn; On na ziemi położył wysokie góry dla jej utwierdzenia. Na jej przestrzeni rozrzucił wszystkie zwierząt gatunki. On spuszcza deszcz z nieba dla rozwinięcia każdej pary.
 9. 10. To są Jego dzieła. Pokażcież mi te które wasze bałwany zdziałały. Złośliwi pogrążeni będą w ciemnościach.
 10. 11. Dałem mądrość Lokmanowi, i rzekłem mu: dziękuj Bogu, wdzięczność każdego policzoną mu będzie za zasługę. Niewdzięczny, sam sobie szkodzi, bo Najwyższy jest szczodrym, a chwała Jego jest w Nim samym.
 11. 12. Lokman napominając syna swego, rzekł: Synu mój! nie uznawaj nikogo równym Bogu. Bałwochwalstwo jest największym występkiem.
 12. 13. Przepisałem ludziom święte obowiązki dla ich rodziców. Oni bywają, noszeni z wieloma cierpieniami w łonie matki, i karmieni jej mlekiem przez dwa lata. Pamiętajcie na me dobrodziejstwa i bądźcie dobroczynni dla waszych rodziców. Bóg jest końcem wszech rzeczy.
 13. 14. Jeżeliby was zmuszali uznawać kogo równym Bogu; nie bądźcie im posłuszni; zostając w ich towarzystwie na tym świecie, oddawajcie im, coście podług przyrodzenia obowiązani, lecz sami postępujcie za przewodnictwem tych, którzy się do mnie nawrócili, bo staniecie przed moim sądem, a ja wam ukażę wszystkie sprawy wasze.
 14. 15. Synu mój! to co nie ma, nawet wagi ziarnka gorczycy, chociażby było schowanem wgłębi jaskini, na niebie lub ziemi, zostanie ręką Boga odkryłem, bo nic nie może skryć się przed Jego przenikliwością.
 15. 16. Synu mój odprawiaj modlitwy; wypełniaj sprawiedliość, strzeż się niegodziwości; znoś cierpliwie nieszczęścia zdarzające się tobie, bo wszystko to jest skutkiem wyroków Boskich.
 16. 17. Nieodwracaj dumnie wzroku twojego od ludzi, strzeż się przepychu, bo Bóg chełpliwych i rozrzutnych nienawidzi.
 17. 18. Bądź umiarkowany w postępowaniu, niech twój głos będzie cichy; bo najnieprzyjemniejszym ze wszystkich jest głos osła.
 18. 19. Czyż nie widzicie, że Bóg wszystko co jest na niebie i ziemi przeznaczył na wasz użytek; On was osypał widocznemi i ukrytemi dobrodziejstwy. Tymczasem, jakże wielu sprzecza się o Bogu, bez światła nauki i bez żadnej powagi księgi, która jest prawem.
 19. 20. Gdy ich znaglają, aby przyjęli wiarę z nieba od Boga zesłana, oni odpowiadają: Trzymamy się wiary ojców naszych; ale czyż zechcą jej trzymać się, kiedy czart będzie ich pędzić w ogień piekielny.
 20. 21. Kto serce swoje oddał Islamowi i cnocie, ujął się niezachwianej kolumny, bo oparł się na Bogu, który jest końcem wszystkich rzeczy.
 21. 22. Niech cię nie trapi ich niedowiarstwo, oni powrócą do mnie, a ja ukażę ich sprawy; znam bowiem skrytości serc wszystkich ludzi.
 22. 23. Za krótkie chwile rozkoszy, wśród męczarni pokutować będą.
 23. 24. Pytaj się ich kto stworzył niebo i ziemię, odpowiadają: Bóg; wołaj więc: Chwała Przedwiecznemu! lecz większa część nie wie tego.
 24. 25. On jest bogaty, On rządzi niebem i ziemią, a chwała Jego jest w Nim samym.
 25. 26. Gdyby wszystkie drzewa były piórami, a sledm oceanów wylewały rzeki atramentu, nie wystarczyłyby do opisania wszystkich dziwów Najwyższego, ponieważ potęga Jego nie ma granic.
 26. 27. Bóg w jednym człowieku stworzył cały rodzaj ludzki, a zmartwychwstanie powszechne nie przyczyni Mu większej pracy, bo On uważa i postrzega wszystko.
 27. 28. Nie widzicież jak dzień następuje po nocy a noc po dniu? On sprawuje iż księżyc i słońce służą ku waszemu użytkowi; wszystkie gwiazdy przebiegają, drogę przez Niego oznaczoną. Żadna sprawa wasza nie może utaić się przed Jego wiadomością.
 28. 29. Cuda te dla tego dzieją się, ponieważ On jest prawdą a bogi których wzywacie są zmyślone. On sam jest Bogiem Wielkim! Bogiem Najwyższym!
 29. 30. Czyż nie widzicie jak okręta przebiegają wody? Jego to miłosierdzie sprawuje, iż się unoszą na powierzchni, a to ku waszemu użytkowi, są to znaki widoczne dla tych którzy cierpiąc są wdzięczni.
 30. 31. Skoro fale nakształt gór ciemnych okryją okręt, żeglarze wzywają, Imięnia Boskiego i oświadczają Mu szczerą wiarę; lecz skoro ich uratuje i przyprowadzi do portu, wnet większa część z nich wpada w powątpiewanie; ale tylko bezbożni i niewdzięczni nie uznawają łask Jego.
 31. 32. Ludzie! bójcie się Pana, bójcie się dnia, w którym ojciec nie będzie pokutował za syna, ani syn za ojca.
 32. 33. Obietnice Boskie są nieomylne. Niech przyjemności życia światowego nie uwodzą was; a kusiciel niech was nie odwodzi od świętej wiary.
 33. 34. Bóg sobie zachował znajomość godziny. On spuszcza deszcz, On wie co się ukrywa we wnętrznościach morskich, człowiekowi zaś nie jest wiadomem co mu się jutro wydarzy, nie wie w jakiej ziemi umrze. Nic nie może ukryć się przed Boską przenikliwością.