Quran translations in many languages

Quran in Polish

Qâf

 1. 50. Surah Qâf

 [KAF, objawiona w Mekce]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

 1. 1. K.

Przysięgam na Koran chwalebny.

 1. 2. Zdziwieni iż ujrzeli Proroka z swojego narodu, niewierni cudów żądają.
 2. 3. Uległszy śmierci, mówią oni, czyż będziemy nowo ożywieni? To zmartwychwstanie zdaje się nam być zmyślonem.
 3. 4. Wiemy ilu z nich pożarła ziemia, imiona te zapisane są w księdze.
 4. 5. Oni prawdę poczytali za kłamstwo duch nieporządku ich ogarnął.
 5. 6. Nie widząż jak nad ich głowami wzniosłem niebiosa, i ozdobiłem świetnemi gwiazdami? czyż postrzegają tam choć najmniejszą niedoskonałość?
 6. 7. Pod nogami ich rozciągnąłem ziemię, na niej wzniosłem pagórki; a w łono jej zasiałem najdroższe zarodki wszystkich roślin.
 7. 8. Wszędzie wspaniałość Boska przyświeca oczom naszych wiernych czcicieli, która w ich sercach obudzą pamięć Boga Jedynego.
 8. 9. Wlewam w obłoki deszcz dobroczynny, ten sprawuje, że wzrastają rośliny zdobiące wasze ogrody, plony wzbogacające wasze równiny.
 9. 10. On sprawuje wzrost ogromnej palmy, której owoce spadają gronami.
 10. 11. One służą za pokarm jego sługom. Deszcz nadaje życie niepłodnej ziemi, i jest obrazem zmartwychwstania.
 11. 12. Lud Noego, mieszkańcy Rasi, i Temudejczykowie, zaprzeczali posłaniu Apostołów.
 12. 13. Ad, Faraon współobywatele Lota, mieszkańcy Alejki, lud lasu, mieszkańcy Tabba proroków swoich poczytali za zwodzicieli. I wszyscy doświadczyli mąk, które wam ogłaszam.
 13. 14. Stworzenie świata czyż przyniosło mi najmniejszą trudność? a jednakże oni powątpiewają o zmartwychwstaniu.
 14. 15. Wyprowadziłem człowieka z nicestwa, i najmniejsze wzruszenie duszy jego jest mi wiadomem; bliżej albowiem jestem jego, niż żyła sercowa, na której życie leży.
 15. 16. Gdy on zbliża się do grobu; dwaj Aniołowie przystępują do niego, jeden z nich siada przy nim po prawej, a drugi po lewej stronie.
 16. 17. On nie wyrzecze ani jednego słowa, któreby nie zostało dokładnie zapisanem.
 17. 18. Gdy cierpienia śmierci ogarniają go, mówią, oto chwila którą chciałeś oddalić.
 18. 19. Głos trąby ogłosi dzień pogróżek.
 19. 20. Każden człowiek ukaże się z swoim stróżem i świadkiem.
 20. 21. Żyłeś w odrętwieniu, powiedzą, mu, a dzień ten nie zajmował myśli twojej; zasłonę która cię osłaniała, Bóg spuścił; teraz wzrok twój jest przejmujący.
 21. 22. Jeden z Aniołów powie: o to jest co przygotowałem przeciw niemu.
 22. 23. Niech wrzuca niewiernego i przewrotnego do piekła.
 23. 24. Niech tam wrzuca tych, którzy przeszkadzali dobremu, gwałcili prawa, i powątpiewali o wierze świętej.
 24. 25. Niech bałwochwalca ulegnie najsroższym męczarniom.
 25. 26. Panie! powie szatan, ja ich nie prowadziłem do błędu, oni sami siebie zgubili.
 26. 27. Nie rozprawiajcie w obecności mojej powie Przedwieczny, bo wyrok o was już jest ogłoszony.
 27. 28. Słowo moje jest nieomylne, a ze sługami mojemi niesprawiedliwie nie obchodzę się.
 28. 29. W dniu onym pytać będą piekła, przepaście twoje czy są napełnione? ono odpowie: Czyż jeszcze macie potępionych.
 29. 30. W blizkości piekła przygotowany jest raj dla ludzi cnotliwych.
 30. 31. Oto powiedzą Aniołowie, przyobiecane szczęście tym, którzy czynili pokutę, a przykazań Pańskich strzegli.
 31. 32. I tym którzy w skrytości mieli bojaźń miłosiernego, a serce zwrócone do Niego.
 32. 33. Wnijdźcie tam w pokoju, bo oto dzień wieczności poczyna się.
 33. 34. Tu wszystkie rozkosze są zgromadzone, zbytek szczęśliwości przewyższy wasze oczekiwania.
 34. 35. Ileż ludów daleko możniejszych od mieszkańców Mekki zniszczyłem! Przebiegajcie ziemię, i patrzcie czy oni mogli znaleść schronienie przed moją zemsta.
 35. 36. Przykłady te powinny pouczać wszystkich mających serca i uszy, i tych którzy są zdolni zastanawiać się.
 36. 37. W sześciu dniach stworzyłem niebo, ziemię i wszystkie jestestwa rozsiane po świecie, a nie czułem żadnego zmęczenia.
 37. 38. Z stałością znoś ich rozmowy, i chwal Pana przed wschodem i zachodem słońca.
 38. 39. Głoś Jego pochwałę na początku nocy, i wypełniaj pokłony, w godzinach oznaczonych.
 39. 40. Myśl o dniu w którym goniec niebieski zwoła śmiertelnych z bliskiego miejsca.
 40. 41. Ta chwila gdy się da usłyszeć głos prawdziwy, będzie chwilą zmartwychwstania.
 41. 42. Daję życie i śmierć i jestem końcem wszystkich rzeczy.
 42. 43. W dniu owym ziemia otworzy swe łono, ludzie wystąpią, swych grobów; a mnie łatwo będzie ich zgromadzić.
 43. 44. Ja znam rozmowy niewiernych; nie używaj gwałtu dla przyprowadzenia ich do Islamu.
 44. 45. Czytaj Koran tym, którzy boją się moich gróźb.