Quran translations in many languages

Quran in Polish

Quraysh

  1. 106. Surah Quraysz

 [KOREJSZYCI, objawiona w Mekce]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

  1. 1. Dla zgody i jedności Korcjszytów.
  2. 2. Dla ich zgody w przysłaniu karawan w zimię i lecie.
  3. 3. Niech służą Bogu tej świątyni, Bogu który ich żywił i zachowałodgłodu.
  4. 4. Który ich uwolniłodpopłochu.