Quran translations in many languages

Quran in Romanian

Ad-Dhuhâ

Ad-Dhuhaa

Makkan

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

(1) Pe lumina zilei!

(2) Pe noaptea ce învăluie pământul!

(3) Domnul tău nici nu te-a părăsit şi nici nu te-a urât!

(4) Pentru tine, mai bună va fi Viaţa de Apoi decât Viaţa de Acum!

(5) Din darurile Sale Domnul tău îţi va dărui, iar tu mulţumit vei fi.

(6) Nu te-a aflat El orfan şi te-a adăpostit?

(7) Rătăcitor te-a aflat şi te-a călăuzit?

(8) Sărac te-a aflat şi te-a îmbogăţit?

(9) Orfanul, tu să nu-l oropseşti!

(10) Cerşetorul, tu să nu-l alungi!

(11) De harul Domnului tău, necurmat să povesteşti!