Quran translations in many languages

Quran in Romanian

Al-ʽAdiyât

Al-Aadiyaat

Makkan

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

(1) Pe cei ce galopează sforăitori,

(2) cei ce scapără scântei,

(3) cei ce se năpustesc odată cu zorii,

(4) cei ce stârnesc colbul,

(5) cei ce pătrund în mijlocul gloatei!

(6) Da, omul este nerecunoscător faţă de Domnul său:

(7) Şi el însuşi mărturiseşte aceasta,

(8) însă aprigă-i este dragostea pentru bunul lumesc.

(9) Nu ştie el oare că atunci când mormintele-şi vor arunca afară lăuntrurile,

(10) iar ceea ce este în piepturi va fi scos la iveală,

(11) în Ziua aceea, Domnul lor, va avea deplina lor ştiinţă?