Quran translations in many languages

Quran in Romanian

Al-ʽAlaq

Al-Alaq

Makkan

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

(1) Citeşte în numele Domnului tău ce a creat!

(2) Cel ce a creat omul dintr-un cheag de sânge.

(3) Citeşte, căci Domnul tău este Mult-dăruitorul,

(4) El l-a învăţat pe om cu condeiul,

(5) l-a învăţat ceea ce nu ştia.

(6) Omul, dimpotrivă, se îngâmfează

(7) îndată ce se vede bogat.

(8) Tot la Domnul tău este însă întoarcerea!

(9) L-ai văzut pe cel care îl împiedica

(10) pe un rob (al lui Dumnezeu) să se roage?

(11) L-ai socotit c-ar fi pe Calea cea dreaptă,

(12) când poruncea pietate?

(13) L-ai văzut apoi hulind şi întorcând spatele?

(14) Nu ştie el oare că Dumnezeu este Atoatevăzător?

(15) Ba nu! Dacă nu încetează, îl vom scutura de cârlionţul din frunte,

(16) cârlionţ mincinos şi păcătos.

(17) Să-şi cheme obştea lui!

(18) Noi vom chema îngerii-păzitorii!

(19) Nu! Nu-i da ascultare! Ci prosternează-te şi apropie-te (de Dumnezeu)!