Quran translations in many languages

Quran in Romanian

Al-Aʽlâ

Al-A’laa

Makkan

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

(1) Slăveşte numele Domnului tău, Prea-Înaltul,

(2) Cel ce plăsmuieşte şi şlefuieşte,

(3) Cel ce sorteşte şi călăuzeşte,

(4) Cel ce păşunea o face ivită

(5) şi o preface apoi în fâneaţă înnegrită.

(6) Noi te vom pune să citeşti şi nu vei uita,

(7) decât ceea ce Dumnezeu voieşte, căci El cunoaşte cele dezvăluite şi cele tăinuite.

(8) Pe tine te vom înlesni întru înlesnire.

(9) Adu-le aminte, căci aducerea aminte este de folos.

(10) Cel care se teme îşi va aduce aminte,

(11) însă cel preanemernic se va da la o parte.

(12) Acela va fi aruncat în Focul cel Mare,

(13) unde nici nu va muri şi nici nu va trăi.

(14) Fericit va fi cel care se mântuie,

(15) cel care aminteşte numele Domnului său şi se roagă.

(16) Voi sunteţi legaţi de Viaţa de Acum,

(17) însă Viaţa de Apoi este mai bună şi mai trainică. .

(18) Aşa este şi în sulurile cele dintâi,

(19) sulurile lui Abraham şi ale lui Moise