Quran translations in many languages

Quran in Romanian

Al-Burûj

Al-Burooj

Makkan

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

(1) Pe cer cu zodiile sale!

(2) Pe Ziua făgăduită!

(3) Pe martor şi pe mărturisit!

(4) Moarte stăpânilor peste Ukhdud

(5) unde focul are ceea ce arde,

(6) în vreme ce ei stau acolo

(7) martori a ceea ce le făceau credincioşilor

(8) răzbunându-se pe ei doar fiindcă au crezut în Dumnezeu, Puternicul, Lăudatul,

(9) Cel ce are împărăţia cerurilor şi a pământului. Dumnezeu, Cel ce, asupra tuturor, este Martor!

(10) Cei care îi duc în ispită pe credincioşi şi pe credincioase, iar apoi nu se căiesc, vor avea parte de osânda Gheenei, vor avea parte de osânda Pârjolului.

(11) Cei care cred şi săvârşesc fapte bune, vor avea parte de Grădini pe sub care curg râuri: aceasta este izbânda cea mare!

(12) Asprimea Domnului tău este mare!

(13) El este La-iveală-dătătorul şi Inapoi-aducătorul.

(14) El este Iertătorul, Iubitorul,

(15) Stăpânul slăvit al tronului,

(16) Făcătorul a ceea ce voieşte.

(17) A venit la tine oare spusa despre oşti?

(18) Despre Faraon şi despre tamudiţi?

(19) Doar cei care tăgăduiesc hulesc,

(20) în vreme ce Dumnezeu, prin spate, îi cuprinde.

(21) Acesta este un preaslăvit Coran

(22) de pe Tabla Păstrată!