Quran translations in many languages

Quran in Romanian

Al-Falaq

Al-Falaq

Makkan

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

(1) Spune:”Izbăvire caut la Domnul zorilor

(2) de răul a ceea ce a creat,

(3) de răul beznei când se lasă,

(4) de răul celor care suflă peste noduri,

(5) de răul pizmaşului când pizmuieşte!”